25 november 2021

Absent en ziek melden via SOMtoday

Soms kan uw kind niet naar school komen. Als ouder/verzorger bent u gewend om dit verzuim ’s morgens voor 08.00 uur telefonisch bij ons te melden. U spreekt dan een voicemail in of krijgt een medewerker aan de telefoon.

Dat gaat met ingang van maandag 29 november 2021 veranderen.

Vanaf die datum meldt u uw kind absent via Somtoday.

Waarom deze verandering?

Onze school gebruikt Somtoday om informatie over individuele leerlingen vast te leggen en inzichtelijk te maken. U kunt hierin terecht voor onder meer de cijfers, het rooster en de absentie. Voor u en voor ons is het daarom veel gemakkelijker om Somtoday ook te gebruiken voor het melden van afwezigheid. U hoeft nooit meer het juiste telefoonnummer te zoeken en de school heeft er op deze manier minder werk aan. Bovendien: het afwezig melden van uw kind is heel eenvoudig!

Hoe meldt u uw kind absent?

U kunt de afwezigheid van uw kind melden via zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer. Weet u even niet hoe u kunt inloggen in SOMtoday? Klik hier.

In de app op uw telefoon werkt het als volgt (zie het plaatje hieronder):

 • Open de app.
 • Klik in het menu onder aan het scherm op de drie puntjes (‘Meer’).
 • Klik op Absent melden.
 • Selecteer de reden van absentie (niet in onderstaand voorbeeld) en de periode.
 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld.
 • Sluit af door te klikken op:

In de Somtoday-omgeving op uw computer werkt het als volgt

(zie het plaatje hieronder):

 • Log in bij Somtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Ga naar het tabblad ‘Afwezigheid’.
 • Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’.
 • Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode.
 • Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld.
 • Sluit af door te klikken op ‘Opslaan’.

Wat gebeurt er na uw melding?

Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. Wilt u contact opnemen met school, dan kan dat via de telefoon of mail naar twleerlingloket@veluwscollege.nl.

Behalve via deze melding kunt u de absentie van uw kind ook terugvinden in Somtoday (via het tabblad of het menu-item ‘Afwezigheid’).

Hoe meldt u uw kind beter?

Als uw kind verzuimt vanwege ziekte, is het belangrijk dat u het ook meldt als uw kind weer beter is. Dat kan niet via Somtoday. Daarvoor stuurt U een mail naar twleerlingloket@veluwscollege.nl

 

Aanvraag bijzonder verlof

Bij een aanvraag vanwege bijzonder verlof stuurt u een verzoek per mail naar de docent-teamleider van uw zoon of dochter:

 • voor de mavo klassen naar de heer Haveman;
 • voor de mavo-havo, havo-vwo, havo en vwo klassen naar mevrouw Gronewold.

De docent-teamleiders zijn diegenen die hun goedkeuring of afkeuring moeten geven.

Hebt u vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met ons via twello@veluwscollege.nl.