Veluws College Twello

Iets voor jou?

Veluws College Twello is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Het draait er om jou. Wat kun jij al en wat wil je nog graag leren? We houden rekening met jouw interesses, ambities, talenten en niveau. Je krijgt onderwijs dat bij jou past: op maat. Natuurlijk volg je ‘gewone’ lessen op school, maar we trekken er ook vaak samen op uit. Want buiten de school, dáár is de wereld tenslotte. ‘Levensecht’ onderwijs noemen we dat. We hebben duidelijke regels op school. Daardoor is de sfeer veilig en prettig. Je voelt je hier snel thuis.

Zit je al bij ons op school? Ga dan naar de online schoolgids!

Meer met je mavo

Kun jij meer? Op onze mavo krijg je extra uitdagingen. Zo kun je de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau volgen. Vind je de mavo een makkie? Kies dan in de vierde klas een zevende vak zodat je vakkenpakket goed aansluit op de havo. Er is ook een speciaal havotraject voor leerlingen die naar de havo willen. Zo stap je straks makkelijk over!

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Vooral het eerste jaar zal er een hoop op je afkomen: een nieuwe school, allemaal nieuwe gezichten en een ander schoolsysteem. Al die nieuwe dingen zijn natuurlijk hartstikke leuk en spannend, maar kunnen soms best lastig of verwarrend zijn. Daarom is het goed te weten dat er allerlei mensen klaarstaan om je te helpen. Ook tijdens je verdere schoolloopbaan kan het zijn dat je even niet lekker in je vel zit. Blijf daar dan vooral niet mee rondlopen, maar praat erover met mensen op school.

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Bij vragen of problemen kun je bij hem/haar terecht. Als de mentor je niet verder kan helpen, kan hij/zij je doorverwijzen naar andere hulpverleners op onze school.

Dyslexie

Aan het begin van de brugklas maken alle leerlingen een dictee. Je krijgt er geen cijfer voor, wel kijken we of er leerlingen zijn met spellingsproblemen die zouden kunnen duiden op dyslexie. Als de uitslag van dit dictee laat zien dat er problemen zijn met spelling, dan wordt er een vervolgonderzoek gestart door onze remedial teacher. De uitslag daarvan laat zien of we aan dyslexie moeten denken. Deze leerlingen worden vervolgens gedurende het gehele jaar extra begeleid in de vorm van remedial teaching. Mocht het nodig zijn dan krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Met deze verklaring kan een leerling extra faciliteiten krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra tijd bij het maken van een toets of lesmateriaal met extra grote letters. Alle faciliteiten die jou helpen staan op je dyslexiekaart. Zo kun je altijd aantonen dat je voor een bijzondere voorziening in aanmerking komt. Op deze manier maken we het voor leerlingen met dyslexie beter mogelijk goede resultaten te behalen.

Opvang brugklas

In de brugklassen staan twee lessen in de lessentabel die we gebruiken om je wegwijs te maken in het voortgezet onderwijs. Tot aan de herfstvakantie worden beide lessen (in principe) door de mentor gegeven. Daarin is veel aandacht voor de sfeer in de klas, de gang van zaken in de school, hoe je het best om kunt gaan met huiswerk en hoe je moet studeren. Halverwege het schooljaar geeft de mentor nog één begeleidingsles. De andere les gebruik je dan vooral om te werken aan Nederlands, Engels en rekenvaardigheden. Aan het begin van het schooljaar word je op deze onderdelen getest, zodat je tijdens het begeleidingsuur eventuele taal- en/of rekenachterstanden kunt wegwerken. Leerlingen die dit niet nodig hebben, krijgen een alternatief programma aangeboden.

Decaan

We willen bereiken dat je geïnspireerd raakt door je eigen mogelijkheden. Onze droom is “dat je kiest wat je leuk vindt, doet waar je goed in bent en gelukkig wordt van de stappen en keuzes die je maakt”. Daar helpen wij je bij. Samen met de mentoren, docenten en teamleiders helpt de decaan jou bij het ontwikkelen van keuzevaardigheden en loopbaanvaardigheden. Vaardigheden die je nodig hebt om zelf stappen te kunnen zetten in je eigen loopbaan. De decaan helpt je daarnaast bij het maken van een vakkenpakket-, profiel-, studie-, school-, of beroepskeuze. Decaan: Daniël Kers, arc.kers@veluwscollege.nl

Stel je vragen aan de directie

Stel een vraag


Welke PlusVakken zijn er op Veluws College Twello?

Twee uur per week kun je een PlusVak kiezen dat jij écht leuk vindt, zonder dat je langer naar school hoeft! De PlusVakken van Veluws College Twello zijn Sport+, Theater+ en Multimedia+.

Wanneer krijgt Veluws College Twello een nieuw schoolgebouw?

Leerlingen die in 2017 bij ons op school komen krijgen vanaf de brugklas les in het nieuwe schoolgebouw. Het nieuwe gebouw komt vlakbij het treinstation van Twello. Zo is Veluws College Twello nog beter bereikbaar voor leerlingen uit bijvoorbeeld Deventer.

Hoe is het contact tussen school en ouders?

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe het met je gaat. Daarom gaat je mentor regelmatig met je in gesprek en zul je zien dat ook andere docenten voor je klaarstaan. Een goed contact met je ouders zorgt er ook voor dat we je goed kunnen helpen. Net als jij kunnen je ouders altijd online je aanwezigheid, lesrooster en cijferlijst bekijken. Vlak voor elke schoolvakantie ontvangen je ouders onze nieuwsbrief met nieuwtjes en verslagen van evenementen. Regelmatig krijgen zij een uitnodiging voor een ouderavond. Natuurlijk kunnen ze altijd contact opnemen voor een afspraak buiten de ouderavonden. En heb je de online schoolgids al bekeken? Ook hier vinden leerlingen en ouders een hoop relevante informatie!

Wanneer is jullie open dag?

We ontmoeten je graag tijdens onze open dag op woensdag 25 januari 2017 van 18.00 uur tot 20.30 uur. Jij en je ouders kunnen dan praten met leerlingen en docenten, lessen volgen en uitgebreid de school bekijken en meedoen met allerlei activiteiten.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor onze school door het aanmeldingsformulier in te laten vullen door je ouders. Het formulier lever je in bij je juf of meester, dan komt het bij ons terecht. Het formulier krijg je tijdens onze open dag, kun je opvragen bij je juf of meester of vinden op de homepage van deze website.

Een continurooster voor René de Jonge tijdens zijn afscheidsdag. Met als klapper de presentatie van zijn hapjes, eigenhandig gemaakt tijdens zijn TOP-uur tapas.

2hv neemt alvast afscheid van allerlei plekjes in het oude schoolgebouw.

Gastles bij 3H van oud-leerling Eline Harleman, die zelf een jeugdroman heeft geschreven! Mooie presentatie over het traject 'van idee tot boek!' Leuk dat je er was Eline!

Statement van een aantal docenten en leerlingen van VC Twello n.a.v. het recente geweld tegen homoseksuelen. Hand in hand door de school, man-man, vrouw-vrouw, man-vrouw. Boodschap: je mag hier zijn wie je bent en we willen voor iedereen een veilige school zijn!

Certificeringen

Topsport Talentschool

Sport je veel en graag? En doe je dit op hoog niveau? Dan kun je in de knel komen met je schoolwerk en je sportieve ambities. Speciaal daarvoor heeft de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT), Topsport Talentscholen in het leven geroepen. Er zijn in Nederland niet zo heel veel Topsport Talentscholen, maar het Veluws College is er één van. Op die manier scoor jij als sporttalent twee keer: in de klas en in de sport!

Meer informatie