08 februari 2024

Gaan en komen

Nog even en dan openen we onze deuren voor een bijzonder EVENT in onze school. Op woensdag 14 februari a.s. kunnen leerlingen van groep 7 en 8 komen kijken naar allerlei verschillende activiteiten die in het teken staan van ons nieuwe vak SPORT, CULTUUR & WETENSCHAP (SCW).
Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen leerlingen zich komen oriënteren.
Ooit wel eens met pijl en boog geschoten in een schoolgebouw of fysiek boter-kaas-eieren gespeeld? Samen met anderen meezingen tijdens een workshop of met elkaar bouwen aan een kettingreactie … het kan. Met medewerking van diverse bedrijven geven we een indruk van SCW en levensecht onderwijs op het Veluws College Twello. Om er een paar te noemen: Sluis Invicta verzorgt Ju Jitsu workshops, Joji school of Arts (Tim Koldenhof Productions) verzorgt zang- en theaterworkshops, onze eigen leerlingen en docenten presenteren een vakantiebeurs, TB Events bouwt aan een kettingreactie en Bredenoord gaat met bezoekers zonnecellen bouwen. Het Dutch Electric Aviation Centre van vliegveld Teuge laat zien hoe duurzaam vliegen mogelijk is. En zo is er nog veel meer te beleven. Naast alle Open Dagen van alle scholen in deze periode biedt dit EVENT een andere mogelijkheid om je je als leerling te oriënteren. Onze Open Dag was in november 2023. Dit EVENT heeft een ander karakter. We richten ons nu volledig op ons bijzondere vak, SPORT, CULTUUR & WETENSCHAP. Ben je erbij?

We verwachten dat het op 14 februari een komen en gaan zal worden van leerlingen van basisscholen met hun begeleiders. We hopen dat ze – na het bezoeken van Open Dagen en dit EVENT – de keuze gaan maken voor het Veluws College Twello en dat ze vervolgens in juni als nieuwe brugklassers weer komen om nader kennis te maken met medeleerlingen, de mentoren en de school. Zo komen er nieuwe brugklassers de school binnen stappen en gaan de leerlingen in de bovenbouw eind juli te school weer uit. De mavo geslaagden met een diploma op weg naar beroepsonderwijs, de havo en vwo leerlingen na het derde leerjaar op weg naar een bovenbouwschool in Apeldoorn, Zutphen of Deventer, want daar vervolgen nagenoeg alle leerlingen hun bovenbouwonderwijs. En zo ontstaat jaarlijks weer een komen en gaan van leerlingen.

Het komen en gaan doet zich ook voor bij de medewerkers van een school. Voor onze school geldt dat een aantal van onze docenten niet in de directe omgeving van Twello woont. Soms gaan ze dan, omdat ze dichterbij huis een baan kunnen vinden. Met de drukte op de wegen en de stijgende benzineprijzen een afweging om te gaan. Soms gaan medewerkers met pensioen en verlaten om die reden de school. Anderen maken een keuze buiten het onderwijs. In een school als de onze komt van alles voorbij. Als ze gaan, moeten we weer nieuwe collega’s komen en gevonden worden om vacatures te vervullen. We prijzen ons gelukkig dat we geen openstaande vacatures hebben en dat we er nog steeds in slagen om die steeds te vervullen met nieuwe medewerkers. Dat is inmiddels in Nederland – ook in onze regio – niet meer vanzelfsprekend. De schaarste aan docenten is ook in onze omgeving merkbaar. De omvang van onze school heeft gelukkig wel een duidelijk en positief effect. Wie wil er niet werken in een school met zo’n 350 tot 400 leerlingen? En dan ook nog in een nieuw gebouw met een klein team van zo’n 35 tot 40 docenten in een prettige sfeer. Het spreekt nog steeds velen aan. En terecht!

Soms gaan docenten omdat ziekte verder werken onmogelijk maakt. Dat doet zeer! Zeker bij de betreffende collega, maar ook bij ons. Gaan, omdat het niet anders kan. Helaas komt dat ook bij ons een enkele keer voor. Dat ‘gaan’ wil je eigenlijk als school niet meemaken. Gaat een collega tijdelijk de school uit, dan hoop je dat deze goed herstelt en over enige tijd de school weer binnen kan komen stappen. Ook dat komt voor en ook dat doet zeer.
Een school … een komen en gaan van leerlingen en medewerkers. Een samenleving in het klein, waar je jezelf mag zijn en groot mag worden. Een plek waar je ziet en gezien wordt. Waar men om elkaar geeft en voor elkaar zorgt. Een plek om in alle opzichten – met vallen en opstaan – te mogen leren. Waar je binnen mag komen stappen om na verloop van tijd weer te kunnen gaan. Zo’n school willen we zijn; voor leerlingen en medewerkers.

Wij hopen dat er woensdag 14 februari veel leerlingen van groep 7 en 8 zullen komen. En … dat ze met een goed en enthousiast gevoel weer gaan. Wij ‘gaan’ ervoor, opdat jullie dan weer ‘komen’.

Tot gauw!

Piet Oosting

Veluws College Twello