Vakanties en roostervrije dagen 2022-2023

Vakanties schooljaar 2022-2023

Start schooljaar22 augustus 2022
Herfstvakantie24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26  december 2022 t/m 6 januari  2023
Krokusvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Paasmaandag10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023

Roostervrije dagen schooljaar 202-2023

 • donderdagmiddag  29 september 2022 v.a. 13.00 u (schoolbrede studiemiddag voor docenten) m.u.v. de leerlingen uit klas 5h en 6v die op donderdagmiddag SOK in hun rooster hebben staan.
 • dinsdag 11 oktober 2022 (studiedag voor docenten)
 • goede vrijdag 7 april 2023 (studiedag voor docenten)
 • dinsdag 9 mei 2023 v.a. het 6e uur (personeelsuitje medewerkers VC Walterbosch)

 

Lesvrije dagdelen voor leerlingen

In de CAO voortgezet onderwijs is opgenomen dat een full-time docent op jaarbasis 50 uur ontwikkeltijd krijgt. Voor deeltijders is dit naar rato van hun deeltijdfactor. Op het Walterbosch is dit schooljaar gekozen deze ontwikkeltijd te spreiden over het schooljaar in ochtenden en middagen, waarop geen onderwijs wordt verzorgd. De docent heeft dan ruimte deze tijd te gebruiken voor persoonlijke- en onderwijsontwikkeling.

 • vrijdag 2 september 2022 – 13.00-17.00 uur
 • maandag 31 oktober 2022 – 08.30-12.30 uur
 • woensdag 16 november 2022 – 08.30-12.30 uur
 • maandag 12 december 2022 -13.00-17.00 uur
 • vrijdag 13 januari 2023 – 08.30-12.30 uur
 • donderdag 23 februari 2023 – 08.30-12.30 uur
 • dinsdag 14 maart 2023 – 08.30-12.30 uur
 • donderdag 20 april 2023 – 13.00-17.00 uur
 • woensdag 31 mei 2023 – 13.00-17.00 uur
 • dinsdag 13 juni 2023 – 13.00-17.00 uur

 

Vakanties schooljaar 2023-2024

Start schooljaar21 augustus 2023
Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25  december 2023 t/m 5 januari  2024
Krokusvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Paasmaandag1 april 2024
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart9 mei 2024
Pinkstermaandag20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024