Vakanties 2023 en roostervrije dagen

Vakanties schooljaar 2022-2023

Start schooljaar 22 augustus 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26  december 2022 t/m 6 januari  2023
Krokusvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Roostervrije dagen schooljaar 202-2023

 

Lesvrije dagdelen voor leerlingen

In de CAO voortgezet onderwijs is opgenomen dat een full-time docent op jaarbasis 50 uur ontwikkeltijd krijgt. Voor deeltijders is dit naar rato van hun deeltijdfactor. Op het Walterbosch is dit schooljaar gekozen deze ontwikkeltijd te spreiden over het schooljaar in ochtenden en middagen, waarop geen onderwijs wordt verzorgd. De docent heeft dan ruimte deze tijd te gebruiken voor persoonlijke- en onderwijsontwikkeling.