Rookbeleid

Als school stimuleren wij de leerlingen zorgvuldig met hun gezondheid om te gaan. Om die reden mag je binnen, op de pleinen en in de omgeving van school niet roken.