Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van het Veluws College beperken zich tot het volgende:

  • Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen gezichtsbedekkende kleding).
  • Kleding mag niet aanstootgevend en/of onhygiënisch zijn en moet aan algemene fatsoensnormen voldoen.
  • Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
  • Kleding mag niet de uitvoering van een taak belemmeren of de functie van iets belemmeren.