Afspraken

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag: Je draagt geen jassen binnen de school. Je draagt geen petten, mutsen of andere hoofddeksels binnen de school. Je…

Lees verder

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Klik…

Lees verder

Schoolafspraken

Op het Walterbosch houden we ons aan de volgende afspraken: 1. Op tijd komen  2. Ziekmelding 3. Corvee 4. Mobiele telefoon 5. Bezoek open dagen (bovenbouw) 6. Diefstal en vernieling…

Lees verder

Spelregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat…

Lees verder