Laptop

Werken met een laptop tijdens schooltijd is praktisch en leerzaam. Hoewel de laptop jouw eigendom is, willen wij als Veluws College toch graag wat adviezen geven om er verstandig mee om te gaan.

Met jouw laptop kun je altijd gebruikmaken van ons draadloze netwerk. Het Veluws College heeft er voor gekozen om geen enkele website af te sluiten. Niet alleen omdat dit vaak lastig is, maar vooral omdat we het belangrijker vinden dat leerlingen leren omgaan met deze vrijheden dan ze te verbieden. Jij beslist dus wat er met jouw laptop gebeurt, welke sites je bezoekt, welke software je downloadt en wie jouw laptop mag gebruiken.

  • Zorg dat je laptop opgeladen is als je op school komt en neem je oplader mee.
  • Draag je laptop bij je of berg hem op in je kluisje als je hem niet gebruikt. Zo voorkom je diefstal. Het Veluws College kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal.
  • De laptop is ondersteunend aan je schoolwerk. Daarom gebruik je de laptop tijdens de les alleen voor schoolwerk. De docent geeft aan wanneer je de laptop mag gebruiken.
  • Ga af en toe achter de laptop weg. We hechten veel waarde aan verstandig computergebruik. Gebruik je laptop daarom zo min mogelijk tijdens pauzes.
  • Download geen zware bestanden tijdens schooltijd. Daarmee voorkom je overbelasting van het draadloze netwerk; daar kan de hele school last van hebben.
  • Download alleen legale software. In de eerste plaats is het verboden om illegale software te downloaden. Door te werken met legale software voorkom je bovendien dat je virussen binnenhaalt.
  • Maak regelmatig een back-up van al je belangrijke documenten. Bijvoorbeeld met een USB-stick of via internet met dropbox, sugarsync, google documents of myspace.
  • Wees voorzichtig met je privacy. Zorg voor unieke wachtwoorden en vervang ze regelmatig, zeker als je vermoedt dat iemand jouw wachtwoord kent. Kijk ook eens naar onze  Social media code voor leerlingen.
  • Zorg dat je laptop herkenbaar van jou is. Bijvoorbeeld door je naam te graveren in je laptop.

Als je een laptop tijdens de les voor andere doeleinden gebruikt of jouw laptopgebruik wordt als storend ervaren dan mag de laptop in beslag genomen worden door de betreffende docent. De docent levert jouw laptop dan in bij het infopunt waar je deze na je laatste lesuur kan ophalen. Daarnaast krijgen je ouders een mail waarin we wijzen op deze scholafspraak en waarin we verzoeken om het storende gebruik met jou te bespreken.