Geluidsapparatuur

Het gebruik van iPods (of andere geluidsapparatuur) is alleen in de pauze toegestaan in de aula.