Klankbordgroepen

We streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Daarbij is de mening van ouders en leerlingen erg belangrijk. We hechten dan ook erg veel waarde aan regelmatige gesprekken over het (onderwijs op) Veluws College Twello met een vaste groep ouders en een vaste groep leerlingen. Om die reden kennen we klankbordgroepen: één voor de leerlingen, voorgezeten door één van de docenten, en één voor de ouders, voorgezeten door de vestigingsdirecteur.

De klankbordgroepen komen enkele keren per jaar bijeen. Zaken die besproken worden zijn onder andere de uitkomsten van enquêtes, onderwijskundige ontwikkelingen, schoolregels, lesuitval, etc.

De ouderklankbordgroep heeft bij voorkeur een afvaardiging in de DMR, de deelraad MR van het Veluws College Twello.