Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Daarom doet de school mee aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u de resultaten van het Veluws College Twello inzien en vergelijken met andere scholen. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de slagingspercentages, doorstroom, onderwijstijd en ziekteverzuim van de vestiging.