Kwaliteitszorg

ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels,…

Lees verder

Klankbordgroepen

We streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Daarbij is de mening van ouders en leerlingen erg belangrijk. We hechten dan ook erg veel waarde aan regelmatige gesprekken over het Veluws College Twello…

Lees verder

Onderwijsprestaties

Het Veluws College vindt het belangrijk inzicht te geven in de schoolprestaties. Daarom doet de school mee aan het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Op de website www.scholenopdekaart.nl…

Lees verder

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders die betrokken zijn bij de organisatie van een aantal activiteiten die op school plaatsvinden, onder andere de kerstactiviteiten en de diploma-uitreiking. Ook organiseert…

Lees verder

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert het Veluws College Twello ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten…

Lees verder