ERK: de internationale standaard voor Moderne Vreemde Talen

ERK is de afkorting voor het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het ERK biedt een instrument om het niveau waarop een leerling zijn of haar moderne vreemde talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) beheerst, te beschrijven. Het ERK onderscheidt zes niveaus, van basisgebruiker tot zeer vaardige gebruiker. Deze niveaus kun je voor alle talen gebruiken en betekenen in alle landen hetzelfde. Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, presenteren en schrijven. Het zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens in vmbo, havo of vwo voor de moderne vreemde talen worden getoetst. Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden in de vreemde taal kunt. Om voor iedere vaardigheid het niveau te kunnen bepalen, zijn er voor ieder niveau zogenaamde ‘can do-statements’ (in het Nederlands: ‘ik kan-stellingen’).

De docenten van de moderne vreemde talen van het Veluws College hebben de lessen, de toetsen en de schoolexamens aangepast aan de kwaliteitseisen die aan het ERK zijn verbonden. Hiermee garandeert het Veluws College dat de taalvakken goed op niveau zijn en dat er aansluiting is op het vervolgonderwijs. Dat is niet alleen handig als je voor je vervolgstudie bijvoorbeeld Engels of Duits nodig hebt, maar ook als je besluit om voor je vervolgstudie naar het buitenland te gaan. Bovendien is het aantrekkelijk voor werkgevers als duidelijk is hoe het met jouw taalvaardigheid staat.