Onderwijs

Begeleiding

Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde kun je extra begeleiding krijgen. Ook is er een huiswerkklas om op school huiswerk te kunnen maken. Alle begeleiding wordt na schooltijd aangeboden.

Lees verder

Lessentabel

De lessentabel voor 2020 en 2021 is vastgesteld. In deze lessentabel staat per leerjaar hoeveel uren een bepaald vak wordt gegeven. De lessentabel voor 2020-2021 vind je hier.

Lees verder

Lestijden

Op onze school duurt een les 45 minuten. Bij elke leswisseling heb je 5 minuten om je te verplaatsen. Het begin en het einde van de les worden gemarkeerd met…

Lees verder

Onderwijsontwikkeling

De maatschappij verandert, de leerling verandert, het onderwijs is in beweging. Ook op het Veluws College Twello werken we daarom voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ons doel is…

Lees verder

Plusvakken

Op het Veluws College volgen alle leerlingen in de onderbouw een PlusVak. Twee uren per week krijg je dan les in een PlusVak van jouw interesse, zonder dat je schoolweek…

Lees verder

PTA

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Hieronder staan de links…

Lees verder