Klankbordgroepen

We streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Daarbij is de mening van ouders en leerlingen erg belangrijk. We hechten dan ook erg veel waarde aan regelmatige gesprekken over het Veluws College Twello met een vaste groep ouders en een vaste groep leerlingen. Om die reden kennen we klankbordgroepen: voor de leerlingen (de zogenaamde ‘leerlingarena’), voorgezeten door een gespreksleider, en één voor de ouders, voorgezeten door een van de MT-leden. De ouderklankbordgroep heeft bij voorkeur een afvaardiging in de MR van het Veluws College Twello.

De klankbordgroepen komen enkele keren per jaar bijeen. Zaken die besproken worden zijn onder andere de uitkomsten van enquêtes, onderwijskundige ontwikkelingen, schoolregels, lesuitval, etc.