Decaan

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt je loopbaan. Als school willen we bereiken dat je geïnspireerd raakt door je eigen mogelijkheden. Onze droom is ‘dat je kiest wat je leuk vindt, doet waar je goed in bent en gelukkig wordt van de stappen en keuzes die je maakt’. Daar helpen wij je bij.

Samen met de mentoren, docenten en teamleiders helpt de decaan jou bij het ontwikkelen van keuzevaardigheden en loopbaanvaardigheden. Vaardigheden die je nodig hebt om zelf stappen te kunnen zetten in je loopbaan. De decaan helpt je daarnaast bij het maken van een vakkenpakket-, profiel-, studie-, school-, of beroepskeuze en in het loopbaan-denken.

Jij of jouw ouders kunnen ook een afspraak maken door een mail te sturen naar de decaan of door op dinsdag en vrijdagochtend telefonisch contact op te nemen.

Decaan

Daniël Kers

E-mail: [email protected]

LOB-leerlijn: https://portal.apprenticexm.nl/

LOB-informatie: http://veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl/