ARBO

Op het Veluws College Twello hebben we een Arbo-coördinator die de veiligheid, het milieu en het welzijn van leerling en docent behartigt. Belangrijk daarbij is het éénmaal per jaar ontruimen van de school als brandoefening. Dit oefenen in ontruimen gebeurt ieder schooljaar en is wettelijk verplicht.

Voor vragen over arbeidsomstandigheden kunt u terecht bij de heer Kim Hutten

([email protected].)