Orthopedagoog

Aan het Veluws College is een orthopedagoog op afroep beschikbaar. Deze begeleidt individuele leerlingen direct, door gesprekken en testen, en indirect, door begeleiding van ouders en docenten.