Counselor & Schoolmaatschappelijk Werk

Counselor/ schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Soms heeft een leerling een sociaal-emotioneel probleem, hij voelt zich somber of hij heeft een relationeel probleem, zoals ruzie met klasgenoten of thuis. Wanneer de mentor de leerling niet verder kan helpen, kan de hulp van een counselor of SMW’er gevraagd worden. De counselor is een gespecialiseerde docent. De SMW’er is een maatschappelijk werker die voor een deel van zijn werkzaamheden aan school is verbonden. De counselor of SMW-er helpt de leerling beter om te kunnen gaan met het probleem.

Een counselor en/of SMW’er kan een leerling inbrengen in het zorgteam. Ook begeleidt hij de leerling als dat nodig is naar buitenschoolse instanties die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele begeleiding of therapie. Leerlingen kunnen zelf naar een counselor of SMW‘er gaan indien ze gesprekken willen. Verwijzing van een leerling kan ook plaatsvinden door een mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator. De SMW’er zal na een eerste kennismakingsgesprek toestemming vragen aan ouders om de gesprekken voort te mogen zetten.

Counselor

Mevr. M. van Lieburg: [email protected]

Schoolmaatschappelijk werker dhr. A. Huiskamp

Ouders kunnen desgewenst contact opnemen met dhr. Huiskamp via de

ondersteuningscoördinator, mevr S. Renting ([email protected])