Op tijd

Delta

Je moet als leerling op tijd in het lokaal zijn. Ben je te laat, dan moet je je melden bij het Infopunt-Leerlingen. Slechts met een briefje van het Infopunt-Leerlingen kun je alsnog toegelaten worden tot de les.
Als een leerling meer dan 30 min te laat is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd afwezig’. Er wordt met de leerling een afspraak gemaakt om de gemiste tijd dubbel in te halen.
Je mag per schooljaar twee keer ongestraft te laat komen.
Bij de derde en vierde keer moet je je de volgende ochtend om 8.30uur melden bij het Infopunt-Leerlingen (ook als je het eerste uur vrij bent) en dien je vervolgens in de aula te blijven.
Bij de vijfde en zesde keer moet je de volgende ochtend om 8.00 uur melden bij het Infopunt-Leerlingen (ook als je het eerste uur vrij bent).
Daarna volgen zwaardere sancties en kan de school onder andere melding doen bij de leerplichtambtenaar.

Vita

Je moet als leerling op tijd in het lokaal zijn. Ben je te laat, dan moet je je melden bij het Infopunt-Leerlingen. Slechts met een briefje van het Infopunt-Leerlingen kun je alsnog toegelaten worden tot de les.
Als een leerling meer dan 30 min te laat is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd afwezig’. Er wordt met de leerling een afspraak gemaakt om de gemiste tijd dubbel in te halen.
Je mag per schooljaar twee keer ongestraft te laat komen.
Bij de derde en vierde keer moet je je de volgende ochtend om 08.00 uur melden bij het Infopunt-Leerlingen (ook als je het 1e uur vrij bent) en dien je vervolgens in de aula te blijven.
Bij de vijfde en zesde keer moet je dezelfde middag, na het laatste lesuur, corvee verrichten.
Daarna volgen zwaardere sancties en kan de school onder andere melding doen bij de leerplichtambtenaar.