Studiecentrum

Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dit kan thuis, maar leerlingen kunnen hiervoor ook terecht in het studiecentrum.

In het studiecentrum kun je:

 • informatie(bronnen) verzamelen, raadplegen, lenen, verlengen en reserveren via de catalogus (ook mogelijk via de app);
 • gebruikmaken van diverse abonnementen op digitale informatiebronnen met betrouwbare info: Krantenbank, Winkler Prins online, Literom en de Uittrekselbank;
 • boeken, tijdschriften, camera’s, luisterboeken en dvd’s lenen;
 • computers gebruiken voor schoolopdrachten en werkstukken (werken in Office, informatie opzoeken op internet en in de digitale informatiebronnen);
 • werkstukken printen (in zwart-wit of in kleur), afbeeldingen scannen en filmpjes bewerken;
 • huiswerk maken of samenwerken aan een van de tafels of zitjes;
 • rustig studeren en werken voor school.

Openingstijden
Het studiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 16.00 uur. In het studiecentrum werken een mediathecaris, medewerkers studiecentrum en vrijwilligers.
Afspraken geldend in het studiecentrum:

 • Iedereen moet rustig kunnen werken, mobiele telefoons staan daarom op stil.
 • Eten en drinken is niet toegestaan.
 • Medewerkers kunnen en mogen via een inkijksysteem meekijken met jouw computergebruik.
 • Op vertoon van je leerlingenpas (of de barcode op de app) mag je materialen lenen. De uitleentermijn is vier weken.
 • Verlengen is mogelijk: in het studiecentrum maar ook zelf online of via de app. Dat kan maximaal 3 keer en alleen als het boek niet gereserveerd is.
 • De boete voor het te laat inleveren bedraagt € 0,20 per schooldag.
 • Wanneer je boeken te laat zijn, ontvang je mails en brieven om je daaraan te herinneren. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
 • Vanaf de tweede herinnering wordt er een cc naar de ouders/verzorgers gestuurd en wordt de mentor geïnformeerd.
 • Wanneer na het versturen van 3 herinneringen het boek niet terug is teruggebracht, gaan we ervan uit dat het boek niet meer terugkomt en wordt er een factuur verstuurd met daarin de kosten voor vervanging van het betreffende boek.

Deze en andere regels zijn vastgelegd in de folder ‘Studiecentrum’, die in het studiecentrum te verkrijgen is.

Meer informatie?
Op ItsLearning staan onder Walterbosch>Studiecentrum allerlei tips voor het vinden van informatie voor leesdossiers en
werkstukken, leestips, aanwinstenlijsten en ander nieuws.