ICT

Computerruimtes

Het hoofdgebouw beschikt over een studiecentrum waar leerlingen individueel kunnen werken. Ook hebben wij diverse moderne computerlokalen en werken we met digitale schoolborden. Alle vakken beschikken over digitaal materiaal, zodat leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met extra lesstof.

Draadloos netwerk

Op het Veluws College bereiden we je voor op jouw toekomst. ICT en digitalisering worden steeds belangrijker. Daarom speelt ICT in ons onderwijs een grote rol. Zo beschikken wij onder andere over een draadloos netwerk en een digitale  leeromgeving.