Its Learning

Je volgt in de bovenbouw, afhankelijk van de schoolsoort, ongeveer tien vakken. Leerlingen en docenten werken met weektaken die in de studiewijzers per vak zijn weergegeven.
Alle studiewijzers – ook voor de onderbouw – zijn terug te vinden in Its Learning, een elektronische leeromgeving, waarvoor je aan het begin van het schooljaar inlogcodes ontvangt.