Studiecentrum

Leerlingen krijgen voor een groot aantal vakken opdrachten die zelfstandig uitgevoerd moeten worden. Dit kan thuis, maar hiervoor kun je ook terecht in het studiecentrum.

In het studiecentrum kun je:

  • informatie verzamelen via de catalogus en gebruikmaken van diverse abonnementen op digitale informatiebronnen met betrouwbare info;
  • naslagwerken raadplegen, boeken, tijdschriften, luisterboeken, dvd’s of camera’s lenen;
  • de catalogus raadplegen; behalve op school is dat ook thuis te doen. Je kunt hier materialen raadplegen, verlengen en reserveren;
  • computers gebruiken voor schoolopdrachten en werkstukken (werken met Word, Power Point, Excel, etc. en informatie opzoeken op internet en in de Krantenbank, Winkler Prins online, Literom en de Uittrekselbank);
  • werkstukken printen (zwart-wit of in kleur), afbeeldingen scannen en filmpjes bewerken;
  • huiswerk maken of samenwerken aan een van de tafels;
  • een studienis gebruiken om extra rustig te studeren.

Openingstijden

Het studiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur.