Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning.

Mijn Veluwseonderwijsgroep

Via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl hebben leerlingen toegang tot alle applicaties die nodig zijn om onderwijs te volgen binnen onze school. Alle benodigde office-programma’s, SOMtoday en Itslearning, maar ook andere programma’s zijn te vinden via deze pagina. Om gebruik te kunnen maken van deze website hebben leerlingen hun schoolmail-adres en wachtwoord nodig.

Gebruik Office.

Met je schoolaccount kun je gratis gebruik van het Microsoft Office pakket. Hoe je dit kunt doen, vindt je hier.

SOMtoday

Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website en de app op ieder gewenst moment gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. De app van SOMtoday kan gedownload worden in de appstore of de playstore. Zoek daarvoor op ‘SOMtoday’.

ItsLearning

ItsLearning is voor leerlingen een belangrijke informatiebron. In deze elektronische leeromgeving vinden leerlingen uit alle jaarlagen informatie over de verschillende vakken, zoals studieplanners en extra oefenmateriaal.
Op het Veluws College Twello werken de leerlingen en docenten in een digitale leeromgeving, It’s Learning. Alle leerlingen krijgen met It’s Learning te maken. Er staan allerlei opdrachten in, taaltaken moeten er worden gemaakt en ingeleverd. Aan het begin van het schooljaar maken we duidelijk hoe je in It’s Learning moet leren werken. Je hoeft het niet alleen uit te zoeken, maar je wordt hierbij geholpen.

Inloggen op afgeschermde websites

SOMtoday en ItsLearning zijn afgeschermd.
De inlogcode en het wachtwoord, nodig om in te loggen in SOMtoday, ontvangen ouders en leerlingen automatisch na inschrijving. Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt. Ouders met kinderen op meerdere vestigingen kunnen gebruikmaken van dezelfde inloggegevens.
Voor It’s learning ontvangen alleen de leerlingen inloggegevens.