Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een ouderavond waarop een specifiek onderwerp voor dat leerjaar aan de orde wordt gesteld. In de brugklas is dat bijvoorbeeld de organisatie en de determinatie in klas 1 en 2. Op de ouderavonden van 3 havo is er voorlichting over de profielkeuze. Voor de ouders van leerlingen uit 3 mavo gaat de voorlichting over de vakkenpakketkeuze en de definitieve profielkeuze. Deze bijeenkomsten dragen een algemeen informatief karakter en vinden meestal plaats in het najaar.

Voor de bespreking van de vorderingen van een leerling organiseert de school zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’; gesprekken tussen de leerling, ouders en de mentor. Tweemaal per schooljaar worden deze driehoeksgesprekken gehouden.

Daarnaast belegt de ouderraad van het Veluws College Twello eenmaal per jaar een algemene ouderavond voor alle ouders. Hierop komt een onderwerp van algemeen belang aan de orde.