Rapporten

Begin februari en voor de zomervakantie ontvangt de leerling een schriftelijk rapport met de gemiddeld behaalde cijfers. De data van de rapportuitreiking vindt u in de jaaragenda. De leerling hoort dit rapport thuis ter inzage af te geven. De school oefent hierop verder geen controle uit.

Het rapport biedt de mogelijkheid tot een goede controle op de prestaties van de leerling. Als u twijfels of vragen heeft over de resultaten, is dit overzicht dikwijls een aanleiding contact op te nemen met de school, in het bijzonder met de mentor. Aarzelt u niet dat ook werkelijk te doen. In maart ontvangt u de adviezen over de doorstroommogelijkheden van uw kind.

Gedurende het schooljaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de resultaten inzien via SOMtoday. Indien u vragen of twijfels heeft over de resultaten van uw zoon of dochter, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter.

Heeft een leerling (nog) niet voldaan aan een toets/opdracht die meetelt voor het rapport, dan plaatst de docent een sterretje. Een leerling is niet bevorderbaar zolang er sterretjes in de lijst staan.

Cijfers PTA

Het eindexamen, ofwel het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), start feitelijk al in het derde leerjaar van de mavo. Voor leerlingen uit 3 mavo telt het eindcijfer van klas 3 voor het gekozen vak mee als PTA01 cijfer in 4 mavo.

In 4 mavo krijgen de leerlingen alleen nog cijfers die meetellen voor het schoolexamen.

Ouders kunnen via SOMtoday de cijfers samen met hun zoon/dochter controleren. Bij vragen over cijfers kan binnen een maand gereageerd worden. Daarna staat het cijfer vast.