Informeren

Contactavonden

De ouders worden regelmatig uitgenodigd voor een contactavond. Hierop kunt u van gedachten wisselen met de mentor en de vakdocenten over de resultaten van uw kind en over eventuele problemen. In de…

Lees verder

Digitale nieuwsbrief

Naast brieven en uitnodigingen ontvangen ouders een aantal keer per jaar via e-mail ook de digitale nieuwsbrief voor ouders van de vestiging, de Twinfouders. Het kan zijn dat de digitale nieuwsbrief…

Lees verder

Jaarkalender

Hieronder vindt u de jaarkalender van schooljaar 2019 – 2020. De jaarkalender biedt een overzicht van de activiteiten van het Veluws College Twello gedurende het schooljaar. Middels de nieuwsbrief wordt…

Lees verder

Ouderavonden

Voor ieder leerjaar is er een ouderavond waarop een specifiek onderwerp voor dat leerjaar aan de orde wordt gesteld. In de brugklas is dat bijvoorbeeld de organisatie en de determinatie…

Lees verder

Rapporten

Begin februari en voor de zomervakantie ontvangt de leerling een schriftelijk rapport met de gemiddeld behaalde cijfers. De data van de rapportuitreiking vindt u in de jaaragenda. De leerling hoort dit…

Lees verder

Social media

Behalve op onze eigen website zijn de vestigingen van het Veluws College ook actief op verschillende social media. De vestigingen zijn te volgen op Twitter en ze hebben ieder een…

Lees verder

Veluws College Mail & Apps

Alle leerlingen en medewerkers beschikken over een eigen mailadres van het Veluws College. Veel communicatie verloopt via de schoolmail. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen regelmatig hun e-mail checken!…

Lees verder

Websites

Het Veluws College heeft naast de algemene website www.veluwscollege.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning. Mijn Veluwseonderwijsgroep Via mijn.veluwseonderwijsgroep.nl hebben leerlingen toegang tot alle applicaties die nodig zijn om onderwijs te volgen…

Lees verder