Jaarkalender

Hieronder vindt u de jaarkalender van schooljaar 2019 – 2020. De jaarkalender biedt een overzicht van de activiteiten van het Veluws College Twello gedurende het schooljaar.

Middels de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

 

Oktober

 

2Voorlichting GO MONO
5Dag van de Leraar
11Excursie MAVO 4 biologie naar Apenheul
15Excursie BTE naar CODA
15Informatie-avond Ouders Groep 8 naar de Brugklas
16Medezeggenschapsraad Ouders & Directeur
21Herfstvakantie
22Herfstvakantie
23Herfstvakantie
24Herfstvakantie
28Ouderklankbordgroep (19:30 – 21:00 uur)
29Meeloopdag Groep 8
30Meeloopdag Groep 8

November

 

4Start Toetsweek 1 klas 4

Voorbereiding LOB-stage klas 3

5Toetsweek 1 klas 4

LOB-stage klas 3

6Toetsweek 1 klas 4

LOB-stage klas 3

7Toetsweek 1 klas 4

LOB-stage klas 3

8Toetsweek 1 klas 4

Afronden LOB-stage klas 3

11NXTLVL-Apeldoorn MBO voorlichting (18:00 uur tot 21:30 uur)
12NXTLVL-Apeldoorn MBO voorlichting (18:00 uur tot 21:30 uur)

Algemene Informatieavond voor de Brugklas (19:30 uur tot 21:30 uur)

13NXTLVL-Apeldoorn MBO voorlichting (18:00 uur tot 21:30 uur)

High Tea leerkrachten groep 8

Onderwijsmarkt Twello (Zone.college) 18.00 – 21.00 uur

14Franse Dag

Toets maatschappijleer 4M (zij-instromers)

18Project klas 2 naar Theaterschip (9:00 uur tot 13:00 uur)
19Leerlingbespreking Periode 1 (verkort rooster tot 13:15)

Voorlichting LOB klas 3 MAVO (19:00 uur tot 20:00 uur)

Voorlichting LOB klas 3 HAVO/Atheneum (20:15 uur tot 21:15 uur)

21Lustrumviering Veluwse Onderwijsgroep (les tot 15.05 uur)
2610-minutengesprekken

Ouderklankbordgroep

2710-minutengesprekken
28Voorlichtingsavond HAVO Walterbosch

December

 

5Sinterklaasviering mentorklas 1 & 2
12Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3
In week 50: Voorlichting HALT jeugdcriminaliteit, vuurwerk, loverboys & sexting
18Kerstactiviteit klas 1 & 2
19Kerstactiviteit klas 3 & 4
20Kerstontbijt & voorstelling (9:30 uur tot 12:00 uur)
Kerstvakantie 23 december tot en met 3 januari

Januari 2020

 

7Verkort rooster t/m vijfde uur i.v.m. personeelsactiviteit
8Sportdag klas 3
9Voorlichtingsavond VWO Walterbosch
10Sportdag klas 3
14Sportdag klas 1
15Sportdag klas 1

Start toetsweek klas 3 & 4

16Toetsweek klas 3 & 4

Informatieavond Aventus “van VO naar MBO”

17Sportdag klas 1

Toetsweek klas 3 & 4

20Toetsweek klas 3 & 4
21Toetsweek klas 3 & 4
22Sportdag klas 2

Open Huis Veluws College Twello (lessen eindigen na het vijfde uur)

24Sportdag klas 2

Excursie BTE naar Kroller Muller

27Studiedag, leerlingen vrij
30Profielkeuze voorlichting het Vlier H3 (vanaf 18:45 uur)

Profielkeuze voorlichting het Vlier V3 (vanaf 20:15 uur)

Februari

3Inloopuur voor ouders nieuwe brugklassers (19:30 uur tot 21:00 uur)
4Loopbaanevenement Veluws College Twello & Presentaties Profielwerkstukken
10Rapportvergadering (verkort rooster)
11Rapportvergadering (verkort rooster)
11Ouderavond 1MH2/1HV2
12Profielkeuzedag het Vlier 3H en 4M

Beroepenmarkt MBO Apeldoorn

13Profielkeuzedag het Vlier 3V

Beroepenmarkt HBO/WO

18Ouderraad
19DMR met ouders en directeur
2010-minutengesprekken vakdocenten
Voorjaarsvakantie van 24 februari tot en met 28 februari

Maart

2Herkansingen toets 1 klas 4
3Herkansingen toets 2 klas 4 en toetsweek klas 3
6Open Huis het Vlier
9Start Centraal Praktisch Examen (CPE) tekenen
13Inleveren definitief vakkenpakket derde klassen
25Dag van de Duitse Taal
31Centraal Praktisch Examen (CPE) tekenen

April

 

3Start toetsweek klas 4
6Toetsweek klas 4
7Toetsweek klas 4
8Toetsweek klas 4
9Toetsweek klas 4
10Goede Vrijdag: Studiedag, leerlingen vrij
13Tweede Paasdag: Vrij
15Proefexamens mavo 4

Start toetsweek klas 3

DMR met ouders

16Proefexamens mavo 4

Toetsweek klas 3

17Proefexamens mavo 4

Toetsweek klas 3

20Toetsweek klas 3

Nationale Buitenspeeldag

21Toetsweek klas 3

Laatste lesdag mavo 4

Meivakantie vanaf woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei

Mei

 

Meivakantie vanaf woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei
7Centraal Examen Economie (13:30 uur)
8Centraal Examen Nederlands (13:30 uur)
11Centraal Examen Geschiedenis (9:00 uur)

Centraal Examen BTE (13:30 uur)

12Centraal Examen Wiskunde (13:30 uur)
13Centraal Examen Aardrijkskunde (9:00 uur)

Voorster Sportdag (onder voorbehoud)

14Centraal Examen Duits (9:00 uur)

Centraal Examen Nask1 (13:30 uur)

15Centraal Examen Biologie (13:30 uur)
18Centraal Examen Nask2 (13:30 uur)
19Centraal Examen Engels (13:30 uur)

Leerlingenbespreking Periode 3 (verkort rooster)

20Leerlingenbespreking Periode 3 (verkort rooster)
21Hemelvaartsdag (vrij)
22extra vrije dag
2810-minutengesprekken vakdocenten

Juni

 

1Tweede Pinksterdag
3Kennismaking nieuwe brugklassers

Informatieavond ouders nieuwe brugklassers

5Deadline aanpassingen advies CITO-scores
9Ouderraad (vanaf 19:30 uur)
10Uitslag tijdvak 1 Examen
11Culturele avond Theater+
26Uitslag tweede tijdvak examen
30Diploma-uitreiking (vanaf 19:30 uur)

Juli

2Start Toetsweek klas 3M
3Toetsweek klas 3M
6Toetsweek klas 3M
7Toetsweek klas 3M

DMR met ouders en directeur (19:00 uur tot 21:00 uur)

8Toetsweek klas 3M
9Toetsweek klas 3M
10Klas 1 boeken inleveren (13:15 uur)

Klas 2 boeken inleveren (14:30 uur)

13Klas 3 boeken inleveren (9:00 uur)

Activiteitendag

14Rapportvergaderingen (leerlingen vrij)
15rapportvergaderingen (leerlingen vrij)
16Personeelsactiviteit (leerlingen vrij)
17Rapportuitreiking
Zomervakantie van 20 juli tot en met 28 augustus