Topsport Talent School

Als één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College in Twello leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar kunnen combineren.

Topsport Talentschool

Als Topsport Talentschool werken we samen met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT, voorheen LOOT). Om voor faciliteiten van de Topsport Talentschool in aanmerking te komen hebben leerlingen een status nodig die is goedgekeurd door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. (voorheen LOOT-status). Die kunnen zij krijgen als ze een landelijke status hebben. Bijvoorbeeld Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte. Deze landelijke status wordt bepaald door de nationale sportbonden en goedgekeurd door NOC*NSF. Jaarlijks wordt de status opnieuw aangevraagd en wordt vervolgens bekeken van welke faciliteiten de leerling gebruik kan maken.

Wat kunnen die faciliteiten zijn?

• een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
• (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
• uitstel of vermindering van huiswerk;
• voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
• uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
• gespreid examen over twee schooljaren;
• begeleiding door een TTS-coördinator.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-coördinator:
dhr. K.B. Hutten
k.hutten@veluwseonderwijsgroep.nl

Bezoek de website van de stichting EVOT voor meer informatie of bekijk het filmpje van Epke Zonderland.