Medezeggenschapsraad

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de GMR is de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de GMR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

MR

Op locatie kent de school een MR waarin leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De MR overlegt met de directie en adviseert de overkoepelende GMR. Vanuit de MR is er een vertegenwoordiging in de GMR. De voorzitter van de MR is Nadie Schoorlemmer.

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College:

[email protected]