Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen de school te bevorderen. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig, in een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd.

DMR

Op de locatie kent de school een DMR (deelraad MR) waarin leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. De DMR overlegt met de directie en adviseert de overkoepelende MR.
Vanuit de DMR is er een vertegenwoordiging in de MR.

Leden

Personeelsgeleding

(neemt ook deel aan DMR’ren op vestigingen)
Voorzitter: Fabian Spiegelenberg (VC Cortenbosch)
Secretaris: Astrid Ligtenberg (VC Walterbosch)
Hanneke Engbers (VC Twello)
Abdullah Bicici (VC Twello)
David Gout (VC Walterbosch)
Werner van Lenthe (VC Mheenpark)
Juanita Mulder (VC Mheenpark)
Hanneke van de Wetering (VC Cortenbosch)

Personeelsgeleding

(neemt geen deel aan MR)
Robbert Brekveld (VC Walterbosch)
Debby Visser (VC Cortenbosch)

Oudergeleding

Karin Akkerman (Veluws College Walterbosch)
Ireen Hoohenkerk (Veluws College Twello)
Petra Lenting  (Veluws College Twello)
Bram Jonker (Veluws College Cortenbosch)
Chantal Linnenbank (Veluws College Mheenpark)
Renate Roeterdink (Veluws College Cortenbosch)
John ten Wolde (Veluws College Walterbosch)

Leerlinggeleding

Sabine Maneschijn (Veluws College Walterbosch)
Roos Wever (Veluws College Cortenbosch)

Algemeen directeur VO

Tjeerd Biesterbosch

Verslaglegging

Eline Verhaagen

Algemeen e-mailadres van de medezeggenschapsraad van het Veluws College: [email protected]