Veluws College

Burgerschap en integratie

Op het Veluws College Twello willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Verplaatsen in de ander In…

Lees verder

Medezeggenschapsraad

MR De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is de openheid, de openbaarheid en…

Lees verder

Privacywetgeving (AVG)

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de school is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders…

Lees verder

Ruimte voor Talent

Heeft uw zoon of dochter een bijzonder talent? Bijvoorbeeld op het gebied van muziek of dans? Dan kan hij/zij op incidentele basis faciliteiten krijgen. Neem contact op met de leerlingcoördinator en/of de…

Lees verder

Topsport Talentschool

Als één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland biedt het Veluws College leerlingen die op hoog niveau sporten faciliteiten aan, zodat ze hun sport en hun schoolwerk goed met elkaar…

Lees verder

Veluwse Onderwijsgroep

Het Veluws College Twello maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep  wordt gevormd…

Lees verder

Zijn wie je bent

Op het Veluws College vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor de ander. Of het nu gaat om afkomst, seksuele voorkeur of de religie…

Lees verder