Veluws College Mheenpark

Iets voor jou?

Veluws College Mheenpark is een relatief kleine school met twee overzichtelijke schoolgebouwen voor mavo en onderbouw havo en vwo. De sfeer is veilig en vertrouwd. Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten van onze leerlingen; wij bieden je daarom veel uitdagingen en keuzes. Ons onderwijs is gericht op de toekomst, er is veel aandacht voor ICT-vaardigheden en wij zijn internationaal georiënteerd. Vanaf schooljaar 2017 / 2018 kun je, naast ons vertrouwde onderwijs, een nieuwe leerroute volgen: Delta.

Zit je al bij ons op school? Ga dan naar de online schoolgids!

Lessen

Op de basisschool ben je gewend dat je een of twee leerkrachten hebt, op de middelbare school gaat het allemaal anders. In de brugperiode van ons reguliere onderwijs, die twee jaar duurt, krijg je verschillende vakken die door verschillende leraren gegeven worden. Zo krijg je onder andere Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, maar ook vakken als handvaardigheid, muziek, tekenen en gymnastiek. Bij onze nieuwe opleiding Delta ga je veel projectmatig werken.
In de brugklas kies je een PlusVak, dat je twee uur per week volgt. Bij regulier onderwijs kun je kiezen voor Sport+, Expressie+, of Explore+. Bij Delta kun je kiezen voor Expressie+ of Sport+.

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Vooral het eerste jaar zal er een hoop op je afkomen: een nieuwe school, allemaal nieuwe gezichten en een ander schoolsysteem. Al die nieuwe dingen zijn natuurlijk hartstikke leuk en spannend, maar kunnen soms best lastig of verwarrend zijn. Daarom is het goed te weten dat er allerlei mensen klaarstaan om je te helpen. Ook tijdens je verdere schoolloopbaan kan het zijn dat je even niet lekker in je vel zit. Blijf daar dan vooral niet mee rondlopen, maar praat erover met mensen op school.

Bezoeken
Mentor

Elke klas heeft een mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Bij vragen of problemen kun je bij hem/haar terecht. Als de mentor je niet verder kan helpen, kan hij/zij je doorverwijzen naar andere hulpverleners op onze school.

Huiswerkbegeleiding

Het kan voorkomen dat je schoolresultaten tegenvallen. Ook dan kun je op verschillende manieren geholpen worden. Op een aantal vestigingen is het mogelijk huiswerkbegeleiding te krijgen. Op school maak en leer je dan in alle rust je huiswerk en kun je hulp krijgen van de begeleider. Ook helpen we je graag tijdens keuzewerktijd of begeleidingsuren.

Dyslexie

Alle brugklassers doen mee aan een signaleringsonderzoek naar dyslexie. Als blijkt dat je een achterstand hebt op het gebied van spelling of dyslectisch bent (dit wordt dan wel verder onderzocht), dan gaan we je gericht helpen. Dyslectische leerlingen krijgen extra faciliteiten die helpen de schoolopleiding met succes af te ronden. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor een toets.

D-uren

Onze D-uren bieden volop gelegenheid om jou extra helpen als dat nodig is. Het kan hierbij gaan om hulp voor de reguliere vakken als Duits en wiskunde, maar ook om hulp bij taal, rekenen en structuur. Hulp op het terrein van sociale vaardigheden of faalangst wordt ook geboden binnen de D-uren.

Infopunt-Leerlingen

De medewerkers van het Infopunt-Leerlingen ondersteunen de teamleiders. Zij houden onder meer bij wie er te laat komt, wie er ziek is en wie uit de les is verwijderd. Maar zij houden ook toezicht op leerlingen, bijvoorbeeld in pauzes, bij toetsen en projecten of als er nagebleven moet worden.

Stel je vragen aan de directie

Meest gestelde vragen


Waarom biedt het Veluws College Mheenpark een nieuwe leerroute aan?

Iedere leerling heeft eigen talenten en leert in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Om recht te doen aan die verschillen bieden we sinds 1 augustus 2017 een nieuwe leerroute aan: Delta.

Wat zijn de schooltijden op het Veluws College Mheenpark?

Bij Delta begin je iedere dag om 8.55 uur en ga je om 16.25 uur naar huis. In principe heb je dan geen huiswerk meer. Zit je in een klas met een mavo/havo of vwo-klas dan heb je iedere schooldag vier lesuren van 80-minuten. Iedere schooldag begint om 8.35 en eindigt om 14.50 uur, zodat je voldoende tijd hebt om thuis huiswerk te maken.

Wat zijn PlusVakken?

We willen je graag ruimte geven om te werken aan jouw talent. Daarom kies je in de onderbouw een PlusVak. Je kunt kiezen voor Sport+, Expressie+, Explore+. Bij Delta kies je voor Sport+ of Expressie+.

Werken jullie ook met laptops?

Kun jij je voorstellen dat er geen internet zou zijn? Nee toch? Computers, apps, internet, we kunnen niet meer zonder. Daarom vinden we het belangrijk jou goed voor te bereiden op je digitale toekomst. We willen graag dat iedere leerling een eigen laptop heeft, zodat je thuis en op school bij je documenten kunt.

Wanneer is jullie open dag?

We ontmoeten je graag tijdens onze open dag op vrijdag 25 januari 2019 van 17.30 uur tot 21.00 uur. Jij en je ouders kunnen dan praten met leerlingen en docenten, lessen volgen en uitgebreid de school bekijken en meedoen met allerlei activiteiten.

Certificeringen

Topsport Talentschool

Sport je veel en graag? En doe je dit op hoog niveau? Dan kun je in de knel komen met je schoolwerk en je sportieve ambities. Speciaal daarvoor heeft de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT), Topsport Talentscholen in het leven geroepen. Er zijn in Nederland niet zo heel veel Topsport Talentscholen, maar het Veluws College is er één van. Op die manier scoor jij als sporttalent twee keer: in de klas en in de sport!

Meer informatie

Elos

Het Veluws College Mheenpark is een officiële ELOS-school. Dit concept biedt scholen en leerlingen een goed gefundeerde en gestructureerde mogelijkheid om op onderscheidende wijze vorm te geven aan internationalisering.

Meer informatie

Sport Accent School

Het Veluws College Mheenpark is een Sport Accent school. Zo'n 30 scholen zijn verenigd in de Stichting Netwerk Sport Accent Scholen Nederland. De leden werken in hun sportklassen volgens het gezamenlijk ontwikkelde concept voor de Sport Accent Klassen.

Meer informatie