Inleveren opdrachten

Voor het inleveren van praktische- en handelingsopdrachten zijn er afspraken gemaakt, zodat leerlingen tot leren komen.

Regeling inleveren praktische opdrachten

  • De inleverdatum van een praktische opdracht is vermeld in het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ of in de studieplanner.
  • Je bent als leerling verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van een praktische opdracht.
  • Het niet tijdig inleveren van een praktische opdracht wordt beschouwd als het inleveren van een ‘leeg werkblad’. Er zal dan het cijfer 1 (één) worden toegekend.

Regeling inleveren handelingsopdrachten

  • De inleverdatum van een handelingsopdracht is vermeld in het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ of in de studieplanner.
  • Je bent als leerling verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van een handelingsopdracht.
  • Indien een handelingsopdracht niet op tijd is ingeleverd, geldt de volgende regeling: de leerling moet iedere middag tot 16.30 uur op school aan de opdracht werken, totdat de opdracht af is. De mentor neemt contact op met de ouders van de leerling.