Afspraken

Algemene schoolafspraken

Op tijd Je moet als leerling op tijd op school en in het lokaal zijn. Als je te laat komt, moet je je melden bij de medewerker van het leerlingloket….

Lees verder

Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken hun verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste…

Lees verder

Beeldmateriaal gebruiken

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt…

Lees verder

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag: Fietsen en scooters worden op de aangewezen plaatsen gezet. Jassen horen in de garderobe. Laat nooit geld en/of kostbaarheden…

Lees verder

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigt. Klik…

Lees verder

Omgangsvormen

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat…

Lees verder

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie: Schoolveiligheidsplan Veluwse Onderwijsgroep Ontheffing lichamelijke opvoeding Inleveren opdrachten Maatschappelijke stage (MaS) Herkansingsregeling Klachtenregeling Sponsorreglement Regeling communicatie met ouders die gescheiden leven EIC regeling…

Lees verder