Afspraken

Algemene schoolafspraken

Op tijd Je moet als leerling op tijd op school en in het lokaal zijn. Als je te laat komt, moet je je melden bij het leerlingloket. Het leerlingloket bepaalt…

Lees verder

Anti-spijbelbeleid

Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend onderwijs. Daarbij sluiten wij aan bij de persoonlijke interesses van leerlingen en reiken hen verschillende keuzemogelijkheden aan. Ons onderwijs is het belangrijkste…

Lees verder

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag: Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag: Fietsen en scooters worden op de aangewezen plaatsen…

Lees verder

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van het Veluws College. Het leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook leerlingen vertegenwoordigd. Klik hier voor…

Lees verder

Regelingen

Klik op een regeling voor meer informatie: Convenant ‘Veilige school Apeldoorn’ Ontheffing lichamelijke opvoeding Inleveren opdrachten Maatschappelijke stage (MaS) Herkansingsregeling Toelating 4 havo Publicatie beeldmateriaal Klachtenregeling Sponsorreglement Regeling communicatie met…

Lees verder

Spelregels

Respect en belangstelling hebben voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Uiteraard worden hier met elkaar regels voor afgesproken. Het prettige resultaat? Een werk- en pedagogisch klimaat…

Lees verder

Ziekte, verzuim en verlof

Verlof aanvragen Verlof vraagt u minimaal vijf werkdagen van tevoren via een mailbericht aan. U stuurt uw verzoek naar [email protected]  In uw verlof vermeldt u de naam van uw kind, de…

Lees verder