Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

 • Fietsen en scooters worden op de aangewezen plaatsen gezet. Jassen horen in de garderobe.
 • Laat nooit geld en/of kostbaarheden in de garderobe of in kleedkamers achter.
 • Neem gymkleding mee naar huis.
 • Leerlingen blijven tijdens schooltijd op het schoolterrein, behalve als ze sportonderwijs volgen of buitenschoolse activiteiten hebben.
 • Eten en drinken mag alleen tijdens de pauzes in de aula.
 • Kauwgom, energydrank en chips zijn niet toegestaan.
 • Leerlingen ruimen hun eigen afval op. Alle leerlingen worden bij toerbeurt ingeschakeld voor het doen van corvee na de pauzes en na schooltijd.
 • Voor het gebruik van de lift moet je eerst een liftpas vragen bij de conciërges.
 • In de school is het dragen van petten, mutsen en andere vormen van hoofdbedekkingen verboden.
 • Het in gebruik hebben van digitale geluidsdragers is alleen toegestaan tijdens de pauzes in de aula en tijdens de les alleen na toestemming van de docent.
 • Als je vuurwerk in bezit hebt, verkoopt of afsteekt, meldt de school dit bij de politie.
 • Als je drugs/alcohol in bezit hebt of gebruikt, meldt de school dit bij de politie.
 • Spullen die gevaar opleveren, worden in beslag genomen en vernietigd.
 • Roken in en om de school is niet toegestaan (ook niet op feest- en klassenavonden en excursies).
 • Mobiele telefoon – in de daarvoor bedoelde telefoontas in het lokaal leggen. Zonder toestemming van de docent is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan.