Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels als basis voor hun gedrag:

 • Fietsen en scooters worden op de aangewezen plaatsen gezet. Jassen horen in de garderobe.
 • Laat nooit geld en/of kostbaarheden in de garderobe of in kleedkamers achter.
 • Neem gymkleding mee naar huis.
 • Leerlingen van leerjaar 1 en 2 blijven tijdens schooltijd – bijvoorbeeld in pauzes – op het schoolterrein, behalve als ze sportonderwijs volgen of buitenschoolse activiteiten hebben. Leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen tijdens schooltijd – bijvoorbeeld in pauzes – het schoolterrein verlaten.
 • Eten en drinken doen we alleen tijdens de pauzes in de aula.
 • Leerlingen ruimen hun eigen afval op. Er staan voldoende containers om afval gescheiden te kunnen verzamelen. Alle leerlingen worden bij toerbeurt ingeschakeld voor het doen van corvee na de pauzes en na schooltijd.
 • Voor het gebruik van de lift moet je eerst een liftpas vragen bij de conciërges.
 • In de school is het dragen van petten, mutsen en andere vormen van hoofdbedekkingen – vanuit niet-religieuze gronden – niet toegestaan.
 • Het in gebruik hebben van digitale geluidsdragers is alleen toegestaan tijdens de pauzes in de aula en tijdens de les alleen na toestemming van de docent.
 • Als je vuurwerk in bezit hebt, verkoopt of afsteekt, meldt de school dit bij de politie.
 • Als je drugs/alcohol in bezit hebt of gebruikt, meldt de school dit bij de politie.
 • Spullen die gevaar voor jou of je omgeving opleveren, worden in beslag genomen en vernietigd.
 • Roken in en om de school is niet toegestaan (ook niet op feest- en klassenavonden en excursies).
 • Mobiele telefoon – in de daarvoor bedoelde telefoontas in het lokaal leggen. Zonder toestemming van de docent is het gebruik van de mobiele telefoon in de lessen niet toegestaan.