Sport, Cultuur en Wetenschap (SCW)

Op het Veluws College Twello kunnen leerlingen zich profileren in het vak  Sport, Cultuur & Wetenschap (SCW). Dit vak wordt in leerjaar 1 tot en met 3 aangeboden. In het eerste leerjaar volgen de leerlingen vier vaste modules, in het tweede leerjaar kiezen de leerlingen vier uit zes mogelijke modules en in de derde klas maken ze de keuze voor een sportroute, een cultuurroute of een wetenschapsroute.

Sport, Cultuur & Wetenschap wordt in de vorm van projectonderwijs aangeboden. Er wordt vakoverstijgend gewerkt; leerstof uit de diverse vakken wordt in SCW ondergebracht. Bij het vak SCW mogen de leerlingen – vanuit eigen interesse en  motivatie – een steeds gerichtere eigen keuze maken.

SCW is een vak dat voortdurend in ontwikkeling blijft. De leerlingen volgen nu al verschillende modules. Om een indruk te geven, volgt de beschrijving van een aantal van deze modules:

Dit ben ik!

Een mooie binnenkomer op het Veluws College Twello! Nog maar net begonnen in de brugklas en er komt al veel op je af. Nieuwe klasgenoten, onbekende docenten, andere schoolvakken, een nieuw gebouw… Een goed moment om eens in de spiegel te kijken en jezelf hardop af te vragen: “Wie ben IK eigenlijk? Hoe kijk ik naar de wereld om me heen en wat kunnen anderen van mij verwachten?” De insteek van het project is elkaar te leren kennen, wat essentieel is om elkaar te kunnen begrijpen, met elkaar te kunnen samenwerken en elkaar te accepteren. Het project start al vroeg in het schooljaar met de kennismakingsdagen en het aansluitende brugklaskamp.

Over de grens

Samen leren, samen reizen, samen de wereld ontdekken. Deze thema’s staan centraal tijdens het project ‘Over de grens’ waar de brugklassen mee aan de slag gaan. Vanuit je eigen wereld ga je een reis maken langs de negen cultuurgebieden. Je gaat je bijvoorbeeld verdiepen in geschiedenis, architectuur, cultuur, klimaat en de sport van een land naar keuze uit één van de cultuurgebieden.

Aan de hand van activiteiten en opdrachten maak je kennis met een andere wereld. Aan het einde van het project, is er bijvoorbeeld een smakelijke, kleurrijke wereldmarkt waarin de leerlingen ‘hun land’, werkzaamheden en kookkunsten op spectaculaire wijze zullen presenteren aan familie en vrienden.

Ode aan…

Wat vind jij zo te gek dat je er de hele dag over zou kunnen praten? Wat is jouw grootste passie? Kan je bijvoorbeeld geen dag zonder Xbox of is Beyoncé zowat de enige artiest in je playlist? Tijdens het project ‘Ode aan…’ ga je een ode brengen aan iets wat jou beweegt, emotioneert, roert, keihard aan het lachen maakt… Iets wat je raakt!

Verwondering

Met tegenzin loop je de behaaglijke keuken uit en ga je de bittere kou tegemoet. Sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden en landen op je mouw. Net als je ze wilt afkloppen, valt je op dat de sneeuwvlokken de vorm van sterren hebben. Je kijkt nog eens goed en kunt niet twee sneeuwvlokken ontdekken die hetzelfde zijn. Hoe komen ze aan die vorm en zijn ze echt allemaal uniek? Zo kun je je van alles afvragen. Hoe het heelal is ontstaan, of je in Nederland goud kunt vinden, of er leven na de dood is, wat het noorderlicht is. Je gaat tijdens het project ‘verwondering’ op zoek naar het antwoord op je vraag.

‘Inclusief’

Weet je nog dat je al vrij snel in de brugklas begon met het project ‘Dit ben ik’?’.

Dat je onder andere met een ‘Puberruil VC Twello’ jezelf voorstelde aan je klasgenoten én die klasgenoten leerde kennen? Het project ‘Inclusief’ is daar een soort vervolg op. Jij bent inmiddels wel ‘gezien’ en ‘gekend’ door klas- en schoolgenoten en docenten. Maar … er zijn nog zoveel méér groepen mensen in de samenleving. Het heet niet voor niets ‘SAMEN-leving.’ Die samenleving is ‘inclusief’ en bestaat uit heel veel verschillende groepen mensen. Met een aantal van die groepen ga je kennismaken tijdens dit project. Met name groepen die het niet zo gemakkelijk hebben en zich misschien ‘weggezet’ voelen.

Hoe fit ben jij?

Voeding, beweging, slaap, vrienden, stress, gamen, alcohol en tabak – alles wordt onder de loep genomen. Door het doen van opdrachten, practica en testen ontdek je wat een gezonde leefstijl inhoudt.

Weggezet

Het thema van dit project is: ‘Discriminatie, vroeger en nu’. Met dit thema willen we dat je je bewust(er) wordt van de gevolgen die discrimineren en ‘wegzetten’ van groepen mensen kunnen hebben. Met een bezoek aan voormalig kamp Westerbork kijken we daarbij naar het verleden, maar we besteden natuurlijk ook aandacht aan pesten en discrimineren in het heden.

Project LOB

Tijdens het project LOB bereid je je voor op je profielkeuze door drie dagen mee te lopen in een bedrijf naar je eigen keuze. Op die manier krijg je een beeld van de werkzaamheden. Uiteindelijk helpt het je een afgewogen keus te maken voor een vervolgstudie in het wo, hbo of mbo.