Werkweek en excursies

Klassenexcursies en -uitjes

In elke klas zijn er excursies en/of uitjes. Daar zijn kosten aan verbonden. In alle gevallen gaat het hierbij om een vrijwillige bijdrage om activiteiten mogelijk te maken.

Excursies klas 1 (brugklaskamp)

In het begin van het schooljaar gaan de brugklassers van onze school op brugklaskamp. Daar maak je op een andere manier kennis met je klas dan in de schoolbanken. Ook leerlingen uit andere klassen leer je op deze wijze makkelijker kennen. Door het brugklaskamp krijg je er weer een heleboel nieuwe vrienden bij.

 

SPORT, CULTUUR & WETENSCHAP (voorheen Projectonderwijs) leerjaar 1 en 2

Bij alle modules van projectonderwijs hoort een bijzondere activiteit. Deze wordt soms op school uitgevoerd en soms buiten school. De brugklasleerlingen gaan bijvoorbeeld naar Nemo en het Rijksmuseum. In de tweede klassen gaan leerlingen naar Westerbork. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Activiteiten in het teken van projectonderwijs maken deel uit van het programma. Alle leerlingen nemen hieraan deel.

 

Meerdaagse excursie 3 mavo, 3 havo en 3 atheneum

Voor de leerlingen in leerjaar drie organiseert de school een meerdaagse excursie. Deze staan in het teken van het onderwijsprogramma en/of in het teken van kennismaking en socialisatie. In de afgelopen jaren gingen de leerlingen van 3 mavo naar de Ardennen (survival) en naar Lemmer (zeilweek). De leerlingen van 3 havo en 3 atheneum waren bijvoorbeeld in Berlijn en Amsterdam. Naast een uitdagend fysiek programma, het verleggen van grenzen en het stimuleren van je persoonlijke ontwikkeling is er ook tijd voor het proces van groepsvorming. Jaarlijks wordt bekeken welk meerdaagse project georganiseerd kan worden.

 

Excursies 4 mavo  (Kröller-Müller, Apenheul)

In de loop van het jaar gaan de leerlingen voor het eindexamen BTE (beeldende vorming tekenen) op excursie naar het Kröller-Müller Museum. Deze kunstexcursie is een voorbereiding op het examen. Leerlingen met biologie in het vakkenpakket gaan naar de Apenheul in Apeldoorn voor een observatieopdracht.

 

CODA

Leerlingen met het examenvak BTE (beeldende vorming tekenen) bezoeken in het kader van het examenprogramma CODA.