Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Meer dan les

Alles op de wereld is LOB. Alles wat je ziet, doet, hoort en ervaart vormt je. En daarmee je wereldbeeld, je verwachtingen, je kwaliteiten, interesses, normen en waarden. Het vormt je loopbaan. Veluws College Twello is een passant in de loopbaan van de leerling. Een van de vele stapjes in een leven lang leren, ontwikkelen en groeien. Aan het Veluws College Twello de schone taak om leerlingen met een brede blik de wereld in te sturen. Met voldoende zelfkennis, reflectief vermogen, ervaringen buiten school en keuzemogelijkheden, proberen wij leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun volgende stap in hun loopbaan.

LOB klas 1

In leerjaar één werk je aan vakoverstijgende projecten en LOB-opdrachten. Twee onderzoeksvragen staan hierin centraal. Wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik worden in mijn omgeving?

LOB klas 2

In leerjaar twee werk je aan vakoverstijgende projecten en LOB-opdrachten. Hierin staat het onderzoek naar profielen centraal. Voor mavo ‘Wat in de wereld van Economie, Zorg & Welzijn, Techniek en Groen past bij mij?’. Voor havo en vwo is de vraag ‘Wat in de wereld van Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek past bij mij?’. En wat is voor mij een geschikte loopbaanroute?

LOB klas 3

In leerjaar 3 ga je bezig met de vragen ‘Wat zijn mijn mogelijkheden in passende opleidingen?’ en ‘Wat is een passende beroepshouding voor een beroep in mijn interessegebied?’. Activiteiten als de snuffelstage en maatschappelijke stage dragen hieraan bij. Tevens wordt in leerjaar 3 het vakkenpakket en profiel gekozen. Voor havo en vwo daarnaast ook de bovenbouwschoolkeuze.

 LOB klas 4

In leerjaar 4 is LOB gericht op drie onderzoeksvragen. ‘Wat is voor mij een passende opleidingsroute?’. ‘Wat is voor mij een passende vervolgopleiding en schoolkeuze?’. En ‘Wat maakt iemand geschikt voor de opleidingen, vervolgopleidingen en beroepen binnen het mbo-profiel….?’. LOB-opdrachten, het profielwerkstuk en diverse activiteiten maken deel uit van dit onderzoek.

Meer weten over de loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter?

Communicatie is belangrijk. Zo ook rondom het programma loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB). Veluws College Twello werkt daarom met een ouderportaal ‘Help mee bij LOB’. Via deze website kunt u als ouder alle informatie vinden over de loopbaanontwikkeling van uw zoon of dochter. Door aan te geven in welk leerjaar uw zoon of dochter zit en welke leerweg hij/zij volgt, komt de voor u relevante informatie in beeld.

Op www.veluwscollegetwello.helpmeebijlob.nl krijgt u informatie over de LOB-activiteiten, open dagen, interessante links en veel gestelde vragen. Tevens geeft de website informatie over onze kijk op LOB, onze LOB aanpak en uw rol als ouder.

Wil je weten hoe het loopbaanonderzoek van uw zoon of dochter gaat? Kijk dan op ApprenticeXM https://portal.apprenticexm.nl/. In dit platform werken leerlingen aan LOB-opdrachten, het profielwerkstuk en andere vakken.