Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Deze bijdrage ontvangt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt op kindgebonden budget, krijgt u bericht van de Belastingdienst.

Is uw kind achttien jaar en zit hij of zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer.

Vraag de tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO.

 

Meer informatie? https://duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/