Financiën

Bijdrage PlusVakken

Op het Veluws College worden er verschillende PlusVakken aangeboden. In Twello gaat het om de vakken Multimedia+, Theater+, Onderzoek & Design+ en Sport+. De school maakt extra kosten voor het…

Lees verder

Kosten bijzondere activiteiten

Wij vinden het belangrijk om ons onderwijs te verrijken met extra activiteiten. Die activiteiten brengen kosten met zich mee. Wij vragen daarom een vrijwillige bijdrage. In onderstaand schema vindt u…

Lees verder

Kosten klassenexcursies en -uitjes

Naast het onderwijs binnen de muren van ons schoolgebouw, streven we er naar om regelmatig op pad te gaan met onze leerlingen. Eventuele kosten worden tijdig met ouders/verzorgers gecommuniceerd.

Lees verder

Ouderbijdrage

Het Veluws College Twello verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij…

Lees verder

Schoolloket

Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt,…

Lees verder

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst en Stichting Leergeld Deventer willen ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze buitenschoolse…

Lees verder

Tegemoetkoming schoolkosten

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Deze…

Lees verder