Kluisjes

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een kluisje. In dit kluisje kunnen ook naast leermiddelen ook persoonlijke eigendommen bewaard worden. Voor de huur van een kluisje wordt jaarlijks € 5,00 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt jaarlijks via de vrijwillige bijdrage bijzondere kosten uitgezet.