Klachtenregeling

Als een aantal mensen samenwerkt, gaat er wel eens iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. Een heel enkele keer lukt dat niet. Wij vinden dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. Heeft u klacht? U vindt in onderstaand schema bij wie u terechtkunt.

klacht betreftverwijzing naar
Situatie in een klasde mentor van uw kind
Een mentorde docent-teamleider van het team waarin de mentor zit
Een docentde docent-teamleider van het team waarin de docent zit
Een conciërgede teamleider
Een (docent-)teamleiderde directeur
Een directeurde algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door schooleerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzakende teamleider
Verlofaanvragenleerlingenloket
Rapporteneerst de betreffende teamleider, daarna de directeur
Bevorderingeerst de betreffende teamleider, daarna de directeur van de desbetreffende afdeling
Progr. Toetsing en Afsluitingeerst de teamleider van het examenjaar, daarna de directeur
Ongewenste intimiteitenVertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Stichting Onderwijsgeschillen,

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht

T: 030 – 280 95 90

E: [email protected]

W: www.onderwijsgeschillen.nl

Onze volledige klachtenregeling vindt u hier: Klachtenregeling Veluws College