03 november 2023

De Onderwijsreis van Dick Bandringa: Een Toewijding aan Maatwerk

Door Diana Looman, communicatieadviseur Veluwse Onderwijsgroep

In Apeldoorn woont een man met een indrukwekkende onderwijsloopbaan. Dick Bandringa, oorspronkelijk afkomstig uit het dorpje Zevenhuizen onder de rook van Groningen, heeft zijn leven gewijd aan het onderwijslandschap van Nederland. Met een carrière die begon op 4 november 1983 en een schat aan ervaring heeft Dick niet alleen het onderwijs beïnvloed, maar ook het leven van talloze leerlingen veranderd.

Dick is afgelopen zomer 65 jaar geworden en woont samen met zijn vrouw Marjo. Samen hebben ze twee dochters en vijf kleinkinderen.  Bovendien heeft Dick het geluk een bonuskleinkind te hebben.

Naast zijn gezinsleven is Dick gepassioneerd door muziek, met een voorliefde voor moderne pop en R&B. Maar ook draait hij zijn hand ook niet om voor de tijdloze klanken van ABBA.

Op 4 november 1983 begint Dick officieel zijn dienstverband bij de Veluwse Onderwijsgroep, waar zijn vrouw Marjo maar liefst ook 41 jaar heeft gewerkt. Het is een bijzondere stap in zijn carrière.

“Ik heb mogen meemaken en bereiken in het onderwijs: leerpleinen, studiehuis, aandacht voor kinderen, aandacht voor het team.” – Dick Bandringa

Nu rijst de vraag: wanneer zal Dick met pensioen gaan? Hij heeft een eenvoudige maar doordachte formule als leraar wiskunde: 6-12-24. Als hij het leuk blijft vinden, blijft hij werken. Dick is een man die gedreven wordt door passie en toewijding voor zijn werk.

 

“Als ik het leuk blijf vinden, blijf ik werken.” – Dick Bandringa

Een onderwijscarrière gevormd door passie

Dick begon zijn onderwijscarrière op 4 november 1983 aan de Prof. van Leeuwen Mavo, dat nu het “onderbouwgebouw” van UDO is, als docent scheikunde. Na zijn lerarenopleiding in april 1982, waarin hij zowel wiskunde als scheikunde op 3e graads niveau behaalde, diende hij in het leger tot 1 november 1983. Zijn besluit om het onderwijs in Apeldoorn in te gaan was een spontane gebeurtenis, aangedreven door een vacature die hij op de Prof van Leeuwen Mavo, aan de Walenweingaarde in Apeldoorn openstond en snel ingevuld moest worden. Zo begon zijn reis als docent scheikunde.

Een Periode van Groei en Samenwerking

Tijdens zijn indrukwekkende loopbaan als onderwijsprofessional heeft Dick Bandringa verschillende uitdagende rollen vervuld. Een opvallende periode in zijn carrière was zijn tijd als waarnemend directeur waarbij hij verantwoordelijk was voor formatie, financiën, facilitair beheer en het bovenbouwteam. Dit deed hij in nauwe samenwerking met Nicole van Tilburg. Samen stuurden ze de school aan, wat resulteerde in een periode van groei, waarin het aantal leerlingen groeide naar 325.

“Dat was een topperiode.” – Dick Bandringa

Ondanks de veranderingen en uitdagingen in het onderwijslandschap heeft Dick altijd zijn passie voor het onderwijs behouden en heeft hij zich met toewijding ingezet voor het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen.

Zijn diverse ervaringen van leraar, coördinator, waarnemend directeurschap tot kwaliteitsadviseur en locatieleider hebben zijn kijk op het onderwijs verrijkt. Zijn bijdrage aan het onderwijs blijft van onschatbare waarde.

Ondanks zijn eigen uitdagingen met dyslexie zette Dick zich in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden. Zijn benadering was altijd gericht op maatwerk en kansen voor iedere leerling, ongeacht hun achtergrond.

“Niemand is gelijk. Iedereen heeft recht op gelijke kansen.” – Dick Bandringa

Een passie voor maatwerk en leerlingen

Een van de meest opvallende kenmerken van Dick Bandringa’s onderwijsbenadering is zijn aandacht voor leerlingen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Zelfs toen hij zelf op de middelbare school zat koesterde hij de wens om het onderwijs te veranderen. Dick had destijds last van dyslexie, hoewel dit nog niet werd erkend. Tegenwoordig is er meer begrip en kennis over dyslexie. Dick worstelde met taalfouten, terwijl hij met gemak tienen haalde voor wiskunde en scheikunde. Hij had weinig begrip voor docenten die dezelfde regels oplegden voor alle leerlingen, die geen verschil zagen in het individu en wat ze nodig hadden. (Bijvoorbeeld ten aanzien van maken van alle opgaven)

Ondanks zijn uitdagingen kwam Dick met een advies LTS vanuit de basisschool uiteindelijk via de brugklas terecht op de havo en behaalde hij daarna zijn lerarenopleiding in scheikunde en wiskunde. Na de lerarenopleiding heeft Dick zijn 2e-graads diploma wiskunde in Zwolle behaald, om vervolgens zijn 1e-graads bevoegdheid aan de HU (Hogeschool Utrecht) in 1993 af te ronden. Het studeren viel hem zwaar in de jaren waarin hij kleine kinderen had en een fulltimebaan combineerde met zijn studie.

Dick heeft altijd het welzijn van zijn leerlingen voorop gesteld en besteedt veel tijd aan gesprekken om ervoor te zorgen dat geen enkele leerling verloren gaat.

Trots op Veluws College Twello

Wat Dick speciaal vindt aan het Veluws College Twello is de kleinschaligheid. Iedereen kent elkaar. Dit biedt de mogelijkheid om het onderwijs aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen. En hoewel dit meer inspanning vergt vanwege het kleinere team, is het de moeite waard.

“Ik ben zeker trots als we een kansarme leerling op school weet te houden en met een diploma kunnen uitzwaaien.” – Dick Bandringa

Een man van diversiteit en waardering

Dick Bandringa is niet alleen een toegewijde onderwijsprofessional, maar ook een sportliefhebber. Hij houdt van tennis en brengt tijd door in de sportschool. Daarnaast koestert hij momenten met zijn kleinkinderen en zorgt hij voor zijn moeder.

In zijn vrije tijd geniet Dick van het buitenleven en kijkt hij graag naar sport. Het is een manier om te ontspannen en tot rust te komen.

“Met wie zou ik een dag willen ruilen? Met de minister van onderwijs. Ik zou een aantal dingen anders doen en het Centraal examen afschaffen.” – Dick Bandringa