12 oktober 2023

Dag van de Leraar

De Dag van de Leraar, ook wel Dag van de Leerkracht(en) genoemd, is de Nederlandse dag van World Teacher Day.
Op deze dag zetten schoolbesturen en leerlingen hun leerkrachten en docenten in het zonnetje en wordt er stilgestaan bij het belang van onderwijs.
In Nederland vieren we de Dag van de Leerkracht elk jaar op 5 oktober. Hierin zijn we niet alleen. Meer dan 90 landen over de hele wereld vieren een Dag van de Leerkracht. In El Salvador is deze dag zelfs een nationale feestdag. In Estland en India nemen studenten op deze dag de lessen van leerkrachten over. Op de Filipijnen krijgen de leerkrachten corsages van orchideeën van hun leerlingen en worden liedjes en dansjes uitgevoerd. In Zuid-Korea ontvangen de leerkrachten een anjer van hun leerlingen. In Taiwan gebeurt de viering van de feestdag in de tempels van Confusius en worden drie dieren geofferd; een koe, een geit en een varken. De haren van deze dieren worden geplukt en worden de haren van wijsheid genoemd. 
 

De manier waarop in Nederland deze dag wordt gevierd verschilt nogal. In onze school stonden dit keer een gezonde traktatie en een bloemrijke attentie voor alle medewerkers klaar. Op een andere school werden docenten met muziek en applaus ontvangen. Zo verzint elke organisatie steeds weer een nieuwe manier om aan de waardering voor hun medewerkers uiting te geven. Soms komt zelfs de minister van Onderwijs op bezoek om zonnebloemen uit te reiken en gesprekken te voeren met leraren.  

Het is terecht dat er aandacht wordt besteed aan het werk van leerkrachten en docenten. Als leerkracht of docent vormen zij een onmisbare schakel in de maatschappij. Elke dag gaan ze de uitdaging weer aan om jongeren kennis over te dragen en verder te helpen in hun ontwikkeling. Elke dag wachten nieuwe uitdagingen. In het onderwijs is geen dag hetzelfde. Leraren maken het verschil! Elke dag weer. Wat dat betreft zou het elke dag ‘De Dag van de Leraar’ mogen zijn.  

Wij zijn op onze school gezegend met een prachtige groep docenten. Op onze school hebben we een mooie mix van jonge en ervaren docenten. Met veel energie en bevlogenheid ontwikkelen ze allemaal, jong en oud, nieuw en ervaren, onderwijs dat past bij de vragen die de huidige en toekomstige samenleving aan ons stelt. Ze maken levensecht en betekenisvol onderwijs en staan elke dag voor 100% aan, want met minder red je het niet voor de klas. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen, betrokken bij elkaar.  

Onze leerkracht(en) en docenten werken hard, erg hard. Zij helpen met extra inzet het lerarentekort op te vangen. Ze geven de meeste lesuren in vergelijking met omliggende landen. Klassen zijn groot. Dat moet en kan anders. 
Ik ben trots op onze en alle andere leerkracht(en) en docenten. Ik zie hun passie om jonge mensen verder te helpen in hun ontwikkeling en in het vinden van een plek in de maatschappij. Ik heb geen ‘Leraar van het Jaar’-verkiezing nodig. Voor mij zijn het allemaal winnaars. Stuk voor stuk. Ieder op zijn of haar eigen manier. 
Daarom: bedankt allemaal voor hetgeen jullie elke dag weer brengen. Jullie maken echt het verschil en daar ben ik dankbaar voor en trots op! En met mij al die andere directeuren, bestuurders, ouders, verzorgers. Ik ben daarvan overtuigd. 

Leraar? Het is het mooiste beroep van de wereld. Elke dag weer. Vraag het ze zelf  maar eens. 

Piet Oosting 

Veluws College Twello