28 september 2023

Kiezen en gekozen worden

Afgelopen week hadden we gasten. Leerlingen van onze school interviewden de kanshebbers voor het Jos Penninxje. Dit is een prijs – in de vorm van een penning – die wordt uitgereikt aan iemand in de gemeente die zich ingezet heeft voor diversiteit, verbinding, inclusie en gelijkheid in de Voorster samenleving. De penning is vernoemd naar de oud-burgemeester, Jos Penninx, die zich vaak over deze onderwerpen uitsprak. Een jury maakt straks een keuze welke voorgedragen kandidaat op 8 november deze prijs in ontvangst mag nemen. De jury mag een keuze maken uit een aantal zeer geschikte kandidaten. Kiezen en gekozen worden …

Ik sprak onlangs met onze huidige burgemeester Paula Jorritsma-Verkade over de ‘Toekomststoel’ in de gemeenteraad, een lege stoel die letterlijk wordt aangeschoven bij de raadsvergaderingen als symbool voor de toekomst. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de belangen van toekomstige generaties, niet alleen in onze gemeente maar ook ver daarbuiten. Wij mogen dagelijks die generatie in ons schoolgebouw ontvangen. Wij werken met onze leerlingen aan hun toekomst. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ontstond het idee om een jeugdraad vorm te gaan geven. Die zal er op termijn vast wel komen, maar waarom nemen we niet nu de gelegenheid om deze lege stoel bij raadvergaderingen te bezetten met een jongere uit onze gemeente. Een leerling van het Zone.College of Veluws College Twello of een leerling van een van de basisscholen, die aan de raad mag vertellen wat hem of haar bezig houdt, waarvoor deze leerling aandacht vraagt. Een gemeenteraad die een luisterend oor heeft voor de toekomstige generatie. Gekozen volksvertegenwoordigers die – al dan niet – gekozen leerlingen een podium geven. Kiezen en gekozen worden …

Ons leven bestaat voortdurend uit het maken van keuzes. Voor leerlingen op middelbare scholen begint dat ’s ochtend al. Welke kleren trek ik aan? Hoor ik er dan wel bij? Maak ik nu de juiste keuze of niet? Welke boeken moesten er ook alweer mee vandaag? Wie smeert mijn boterhammen? Wat wil ik op mijn boterham of haal ik toch iets bij de plaatselijke grutter? Veel belangrijker nog, met wie maak ik nieuwe vriendschappen in en buiten school. Word ik gekozen en wie kies ik? Bij wie voel ik me prettig? Het zijn ontzettend belangrijke vragen voor een jongere. Zien en gezien worden en erbij willen horen. Als school heb je hier oog voor; je bedenkt activiteiten om dit proces van ‘zien en gezien worden’ te begeleiden. In het begin van een nieuw schooljaar maakten we ruimte in ons programma voor deze persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, voor socialisatie en groepsvorming. Al in de tweede schoolweek organiseerden we een activiteitenweek, waarin onze leerlingen in en buiten het schoolgebouw actief waren. In Friesland, in Limburg in Heino en in de omgeving van Twello. In meerdaagse programma’s. In sport- en spelactiviteiten. Er was veel aandacht voor het groepsproces. We maakten met elkaar keuzes hoe we dit schooljaar willen beleven. De leerlingen maakten keuzes in het aangaan van vriendschappen en nieuwe contacten. Kiezen en gekozen worden …

Een school maakt ook keuzes voor de toekomst. Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. In deze scholengroep wordt gesproken over de inrichting van een ‘Onderwijslandschap’, waarin voor alle leerlingen in Apeldoorn en Twello iets te kiezen valt. Onze school heeft de keuze gemaakt om een nieuw vak te ontwikkelen. Sport, Cultuur en Wetenschap (SCW) is ons nieuwe profielvak dat door alle leerlingen gevolgd wordt. In dit vak wordt projectmatig gewerkt in periodes van zeven weken. Bij het ontwikkelen van SCW maken we gebruik van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals). Leerlingen mogen kiezen uit verschillende projecten. Aan deze projecten koppelen we activiteiten, die we binnen en buiten het schoolgebouw gaan uitvoeren. Als school hebben we de keuze gemaakt om dit te ontwikkelen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat leerlingen naast vaklessen en maatwerkprogramma’s ook veel leren in projectonderwijs; samenwerken, analyseren, informatie op waarde beoordelen, presenteren en nog veel meer vaardigheden die onze jongeren nodig hebben in de samenleving. Als school hebben we de keuze gemaakt om Sport, Cultuur en Wetenschap een belangrijke plek in ons programma te geven. Wij verwachten ook dat we hiermee veel leerlingen zullen interesseren in hun keuze voor een nieuwe school. Kiezen en gekozen worden …

Volgende week zijn we aanwezig op de POVO-avond in Apeldoorn. Op 2 en 3 oktober gaan leerlingen van groep 8 naar verschillende locaties in Apeldoorn om zich te oriënteren op scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn en Twello. Deze leerlingen kiezen daarna welke scholen ze willen bezoeken tijdens Open Dagen. Wij ontvangen ze graag op onze Open Dag op woensdag 22 november. Op de dag van de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Vanwege onze Open Dag konden we helaas voor deze verkiezingen geen stembureau inrichten in ons gebouw. Uw brengt uw stem vast elders uit. Kies er dan ook voor om bij ons een kijkje te komen nemen. Kiezen en gekozen worden … Belangrijk!

Kiezen en gekozen worden. Je bent welkom. U bent welkom.

Piet Oosting

Veluws College Twello