17 december 2020

Veluws College Twello tijdens de lockdown

Afgelopen maandag (14 december) is door de overheid een nieuwe lockdown aangekondigd om het aantal coronabesmettingen verder in te dammen. Een van de maatregelen betreft het geven van onderwijs op afstand voor kinderen van alle scholen in Nederland. Er is dus geen sprake van een verlengde kerstvakantie. Vanaf woensdag 16 december gaat deze maatregel in. Dit betekent dus dat het onderwijs gewoon doorgaat, maar dat het op afstand wordt gegeven. Voorlopig duurt deze maatregel tot maandag 18 januari.

We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is voor uw kind en voor u. We herinneren ons allemaal nog dezelfde situatie in het voorjaar. Toch vragen we u om samen met ons opnieuw de schouders te zetten onder het onderwijs op afstand.

Onderwijs op afstand
Op de school van uw kind worden op dit moment voorbereidingen getroffen om uw kind vanaf woensdag online onderwijs te geven. Vanzelfsprekend zullen wij er alles aan doen om alle lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. We kunnen niet uitsluiten dat er ook sprake kan zijn van aangepaste lesroosters. We zullen uw zoon of dochter daar in dat geval rechtstreeks over informeren. Zowel het contact met uw zoon of dochter, als de online lessen zullen via Microsoft Teams plaatsvinden. Lesroosters en lesinhoud blijven via SOMtoday te volgen.

Er gelden vier uitzonderingen:
1. Voor eindexamenklassen geldt dat alle lessen op school gewoon doorgaan.
2. Leerlingen die praktijkgerichte lessen vanuit het VMBO krijgen, volgen deze lessen ook op de school. Dat geldt niet voor de leerlingen van het Veluws College Twello.
3. Voor leerlingen in voorexamenklassen die examenwerk moeten maken, geldt dat dit op school kan worden afgenomen.
4. Voor leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren wordt op school voor opvang gezorgd.
Voor meer informatie over specifieke richtlijnen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl

Opvang van kinderen
Alleen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijven er opvangmogelijkheden op school. Op het Veluws College Twello is het voor deze leerlingen vanaf maandag 4 januari 2021 mogelijk om het onderwijs op school te volgen; elke dag volgens het geldende lesrooster. Deze leerlingen worden begeleid door medewerkers van de school. De docent-teamleiders overleggen met hun mentoren en de ondersteuningscoördinator van de school om welke leerlingen dit gaat.

Programma voor en na de kerstvakantie
Er bestaat een verschil tussen klas 1 tot en met 3 ten opzichte van mavo 4 voor het volgen van de lessen in de periode tot 18 januari 2021.

Mavo 4
De examenklassen volgen hun onderwijs tussen 4 en 18 januari 2021 volgens het reguliere lesrooster op school. De lessen worden op school fysiek gegeven.

In de week voor de kerstvakantie is het programma wel aangepast:
• Woensdag 16 en donderdag 17 december volgen de examenleerlingen alleen de lessen van het 1e tot en met 4e lesuurv op school. Daarna mogen ze naar huis.
• Vrijdag 18 december is er alleen tijdens het 3e lesuur een online les met de mentor. Tijdens dit mentoruur wordt teruggekeken op 2020 en vooruit gekeken naar de periode vanaf 4 januari 2021.
• De toetsweek voor mavo 4 blijft staan op woensdag 13 tot en met dinsdag 19 januari 2021. Er gaat geen tijd verloren; de leerlingen moeten aan het werk blijven en zich voorbereiden op een toetsweek.
• In de pauzes en in tussenuren mogen de leerlingen het schoolterrein niet meer verlaten. Het is niet meer toegestaan om in de pauzes en tussenuren boodschappen bij de lokale grutter te gaan doen. De pauzes en tussenuren kunnen in de aula van de school worden doorgebracht. Niet leuk, wel nodig.
• In de periode van 4 tot 18 januari 2021 worden de lessen LO en Levensbeschouwing niet aangeboden. We richten ons in die weken enkel op het kerncurriculum. Er komt geen alternatief programma voor deze vakken.

Klas 1 tot en met 3
Voor de leerjaren 1 tot en met 3 is er een wezenlijke aanpassing van het programma. Voor deze klassen worden de lessen vanaf woensdag 16 december 2020 online aangeboden. Dat geldt ook voor de ‘praktische’ vakken als beeldende vorming en muziek. De docenten van deze vakken zullen opdrachten verstrekken die binnen de lestijd kunnen worden volbracht.

Er is wel een keuze gemaakt om zoveel mogelijk terug te gaan naar het kerncurriculum. We hebben de keuze gemaakt om LO, projectonderwijs en de plusvakken in deze periode niet aan te bieden. Er komt voor deze vakken geen alternatief programma.
Voor leerlingen die niet beschikken over een device is het mogelijk een laptop van school te lenen. In dat geval nemen de ouders contact op met de mentor. We hanteren hierbij een uitleensysteem, vergelijkbaar met de eerste periode van sluiting.

De leerlingen volgen hun lessen volgens het rooster in SOM. Aanpassingen in het rooster worden via SOM gecommuniceerd.
Een les duurt 45 minuten. De docenten is gevraagd om in een les minimaal 30 en maximaal 40 minuten les te geven. Tijdens een les mag de leerling met toestemming van de docent ook even van het scherm loskomen. De docent geeft aan op welk moment de leerling weer aanwezig moet zijn. Tussen twee lessen is er steeds 10 minuten pauze. De reguliere pauzes worden gewoon gebruikt.

Van leerlingen verwachten we
– dat de camera altijd aan is, behalve bij het ‘loskomen’;
– dat het geluid uit is, tenzij de leerling het woord heeft;
– dat de leerling op tijd in de les aanwezig is;
– dat de leerling zich gedraagt volgens normale fatsoensnormen. Is dat niet het geval dan wordt de leerling uit een les verwijderd. De docent maakt hiervan een melding.
– Afwezigheid wordt door de docent geregistreerd; net als anders.

De mentor heeft wekelijks op dinsdag tijdens het 6e lesuur contact met de mentorleerlingen. Er wordt gevraagd naar het welbevinden van uw zoon/dochter en naar de workload die leerlingen ervaren. Soms is frequenter contact tussen de mentor en de leerling nodig.

We zullen in de periode tussen 4 en 18 januari 2021 geen summatieve toetsen afnemen. Er kan wel gebruik worden gemaakt van formatieve toetsing om de ontwikkeling/voortgang van uw zoon/dochter te monitoren.

De mentoren zullen gebruik gaan maken van een document ‘Klas in lockdown’, waarin leerlingen kunnen aangeven hoe ze de vorige lockdown hebben ervaren en hoe ze de komende weken tegemoet zien. Hoe is het thuis geregeld om daar onderwijs te volgen? Hoe is hulp voorhanden? Welke ondersteuning hebben ze nodig?

Voor de komende dagen is het programma voor klas 1 t/m 3 als volgt ingericht:
– Woensdag 16 en donderdag 17 december volgen de leerlingen hun lessen online; alleen tijdens het 1e tot en met 4e lesuur.
– Vrijdag 18 december is er tijdens het 3e lesuur een online mentormoment. Alle leerlingen zijn dan verplicht online aanwezig om samen met de mentor terug te kijken op 2020 en vooral ook te bespreken hoe de periode tussen 4 en 18 januari 2021 eruit gaan zien. Wat verwachten we dan van onze leerlingen?

Aanpassingen in de jaarplanning 

Donderdag 17 december klas 1 t/m 3; online lessen 1e t/m 4e uur
mavo 4; lessen op school 1e t/m 4e uur

Vrijdag 18 december alle klassen 3e uur mentoruur (online)

Maandag 4 januari 2021 1e uur mentorles klas 1 t/m 3 (online),
1e uur mentorles mavo 4 op school.

4 tot 18 januari 2021 klas 1 t/m 3 – online lessen volgens rooster
mavo 4 – lessen op school volgens rooster

Woensdag 13 t/m dinsdag toetsweek mavo 4
19 januari 2021

Maandag 18 januari 2021 lessen volgens regulier programma op school
(onder voorbehoud van besluit overheid)

Donderdag 21 januari 2021 studiedag/ontwikkeldag (leerlingen vrij)

Maandag 25 t/m vrijdag toetsweek mavo 3, havo 3 en atheneum 3
29 januari 2021