08 juli 2020

Afsluiting Schooljaar 2019 – 2020

Vanwege overheidsvoorschriften gaan we de laatste periode van dit schooljaar aangepast afsluiten.

Hoe zien de laatste weken eruit?

Week 28

(6 t/m 10 juli)

toetsweek 3 mavo, 3 havo, 3 vwo        (1 t/m 9 juli)

klas 1 en 2    lessen volgens rooster in SOM

vrijdag 10 juli afronding PTA 3 mavo; toetsen ter inzage; vaststellen cijfers

afronding alle opdrachten klas 1 en 2; invoeren kwalificaties door docenten

inleveren boeken klas 1 en 2 (schema in deze Nieuwsbrief)

Week 29

(13 t/m 17 juli)

Maandag 13 juli

inleveren boeken klas 3 (schema in deze Nieuwsbrief)

14.00 uur voorvergaderingen docent-teamleiders, mentoren, decaan en ondersteuningscoördinator

Dinsdag 14 en woensdag 15 juli

rapportvergaderingen, bevorderingsbesluiten

Donderdag 16 juli

afsluiting van mentoren met hun mentorklas; diverse activiteiten.

Vrijdag 17 juli

08.00 uur– deadline schriftelijk inleveren van revisieverzoek van ouders; per mail naar directeur Veluws College Twello

09.30 uur– revisie-vergaderingen (bij toegekende verzoeken)

11.00-14.00 uur rapportuitreiking (schema in deze Nieuwsbrief); aansluitend zomervakantie voor de leerlingen

14.00 uur– afsluiting schooljaar 2019-2020 medewerkers;  aansluitend zomervakantie

Week 30                     school gesloten vanaf woensdag 22 juli, 13.00 uur.

Week 35                     school open vanaf 13.00 uur

Week 36                     maandag 31 augustus – start schooljaar 2020-2021