16 maart 2020

Corona en het sluiten van de school.

Vanaf 16 maart tot 6 april blijven de scholen, op advies van de overheid, gesloten. Ook onze school is leeg. Via (digitale) brieven zullen we de ouders op de hoogte stellen van de gang van zaken rondom ons onderwijs. Leerlingen kunnen voor hun informatie terecht op ItsLearning.